Faculteiten UvA overwegen studentenstop

Twee faculteiten van de Universiteit van Amsterdam worstelen met de toestroom van het aantal studenten. De faculteiten van Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (NWI) en Economie en Bedrijfskunde (EB) hebben dit jaar respectievelijk zes en tien procent meer studenten dan vorig collegejaar. “Selectie wordt misschien onvermijdelijk.”

Zorg & onderwijs

“Segregatie in het onderwijs overstijgt etnische grenzen”

Laten we het niet meer hebben over etnische segregatie in het onderwijs, zegt Sofyan Mbarki, lid van de Onderwijsraad en gemeenteraadslid van de PvdA in Amsterdam. Tegenwoordig ligt de scheidslijn bij het onderwijsniveau van de ouders. Want ook hoogopgeleide ouders met een andere etnische achtergrond kiezen vaker voor een school buiten de eigen buurt.

Zorg & onderwijs