Kant's kritiek van het oordeelsvermogen

Sinds november 2009 ligt de eerste volledige Nederlandse vertaling van Kritik der Urteilskraft in de winkel. Dit derde deel van een drieluik over kritiek van de Duitse filosoof Immanuel Kant is een reflectie over ons vermogen om schoonheid, maar ook ‘het verhevene’, vrijheid en de natuur te beoordelen. In debatcentrum Felix Meritis probeerde Maurits Romijn […]