Nieuw in Nederland? Zoek het zelf maar uit

Door Eva Rooijers en Marjolein van de Water Als het aan het nieuwe kabinet ligt worden migranten zelf verantwoordelijk voor hun inburgering.  Leidt dit tot meer participatie, zoals de regering wil, of zet het de kwaliteit van de inburgering onder druk? Tien vrouwen met kleurige hoofddoeken rennen om een tafel heen, zwaaien met hun armen […]

‘Inburgeringssysteem inefficiënt en onrustig’

Een inburgeringstraject kost Amsterdam gemiddeld twaalfduizend euro. Omliggende gemeentes zijn de helft kwijt voor een inburgeraar. Lerares Anja Wikkerink van het ROC stuit dagelijks op de bureaucratie die het Amsterdamse traject zo duur maakt. ‘Het wordt steeds moeilijker om je werk te doen’.