Meer Amsterdammers in de schuldsanering

Het aantal Amsterdammers in de schuldsanering is het afgelopen jaar gestegen van 739 naar 816. Dit blijkt uit cijfers van het Bureau Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Op landelijk niveau is dit aantal juist gedaald, vooral vanwege strengere voorwaarden die gemeenten in hun eigen schuldenbeleid hanteren.

Relatief veel Amsterdammers in schuldsanering

Image by abung via Flickr In Amsterdam zitten relatief veel mensen in de schuldsanering. Naar de oorzaak hiervan blijft het gissen. Amsterdam – In Amsterdam zitten relatief meer mensen in de wettelijke schuldsanering dan in de andere grote steden. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige week publiceerde. Volgens […]