Zestig lege magen

Dit voorjaar weigerden ten minste zestig uitgeprocedeerde asielzoekers in detentiecentrum Rotterdam te eten. Het zou de grootste hongerstaking worden die Nederland in jaren heeft gekend. Toch is er weinig bekend over hoe het protest in korte tijd zo groot heeft kunnen worden.