Universiteit moet imago lerarenvak opkrikken

AMSTERDAM, 30 jan. Universiteiten kunnen het imago van het lerarenvak opkrikken door de lerarenopleiding in de vakinhoudelijke opleiding te integreren. Dat zei hoogleraar Van Henten gisterenavond tijdens een debat over het lerarentekort op middelbare scholen. De bijeenkomst in het Amsterdamse SPUI25 was de zevende in een rij debatten, georganiseerd door de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Het tekort aan leraren is nijpend. In de notitie Krachtig Meesterschap pleit staatssecretaris Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, CDA) voor het verhogen van het aantal universitair geschoolde leraren. Jan Willem van Henten, directeur van de Graduate School for Humanities, hoopt dit onder meer te bewerkstellingen door de universitaire lerarenopleiding zichtbaarder te maken. Ook is hij van mening dat de koppeling tussen de vakinhoudelijke opleiding en de lerarenopleiding veel nauwer moet worden.

Ook Marten Elkerbout, rector van het Amsterdamse Barlaeus Gymnasium, vindt het niet goed dat studenten nu moeten kiezen tussen een educatieve of een onderzoeksmaster, en pleit voor integratie ven beide opleidingen. Hij ziet graag academici voor de klas, want ‘daarmee kunnen leerlingen ook buiten het eigen vak treden’. Hij pleit voor het opnemen van didactische vaardigheden in de bestaande universitaire opleidingen. De drempel om na vier jaar studeren nog een jaar lerarenopleiding te doen is nu nog te hoog, vindt Elkerbout. Volgens Elkerbout kan dit worden opgelost door het leraarschap eenzelfde status toe te kennen als het onderzoeksschap.

Hoogleraar Moderne Letterkunde Thomas Vaessens wil vooral ‘heel snel, veel meer politieke steun, zodat jonge, talentvolle mensen voor een lerarenopleiding kunnen kiezen zonder zichzelf tekort te doen.’ Een leraar verdient nu, volgens Vaessens, per maand ‘niet eens de helft van wat ouders van middelbare scholieren neertellen voor de Piaggio voor hun kind.’

Geert ten Dam, rector van het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO), is eveneens van mening dat de vakinhoudelijke component meer aandacht moet krijgen. Zij vindt bovendien dat het veel eenvoudiger moet worden om een lesbevoegdheid te halen, als bijproduct van een opleiding Duits, Engels, Nederlands of wiskunde.

Elkerbout benadrukt vooral het imago van het leraarschap, dat uit het slop moet worden getrokken. ‘Het vak wordt met dedain benaderd. Wat we vooral niet moeten doen, is tegen talentvolle studenten zeggen: “Ga jij een lerarenopleiding doen? Goh, wat zonde.”’