Geluk ten tijde van crisis

Kan geluk een zinvol politiek thema zijn? Die vraag stond afgelopen zaterdag centraal, tijdens het gelukssymposium dat UvA-student Michiel Hobbelt op eigen initiatief organiseerde.
AMSTERDAM – 7 feb. Kan geluk een zinvol politiek thema zijn? Die vraag stond afgelopen zaterdag centraal, tijdens het gelukssymposium dat UvA-student Michiel Hobbelt op eigen initiatief organiseerde. ‘Nou nee’, vond emeritus hoogleraar economie Arnold Heertje: ‘goeie seks is geen zaak voor economen.’ ‘Een beetje ongebruikelijk’, vond ook GroenLinks politica Femke Halsema.
 
Lea Manders dacht er anders over. Zij is astrologe en richtte vorig jaar de politieke partij voor Mens en Spirit op. Spirituele politiek, gebouwd op vier pijlers: liefde, authenticiteit, bewustzijnsgroei en holisme. Het beleid is klaar, nu alleen nog volgelingen. In een jaar tijd heeft de partij 350 leden.

Kan geluk volgens u een zinvol politiek thema zijn?
‘Ja! Maar de mens is ook zèlf verantwoordelijk voor zijn geluk. ‘Het geluk in uw leven, hangt af van de aard uwer gedachten’, het is een uitspraak van Marcus Aurelius. Burgers zijn verantwoordelijk voor hun eigen geluk. Maar de overheid moet zorgen voor collectief geluk. Maatschappelijk beleid heeft namelijk ook een directe invloed op ons geluk. Het gaat dus over verschillende domeinen.’
 
Waar gaat het nu mis, als we kijken naar de overheid?
‘De vrije markt zou het regelen, maar er ís helemaal geen vrije markt; het is een sprookje. De markt wordt op allerlei manieren aangestuurd. Daarnaast blijkt dit systeem te leiden tot overheersing door de sterksten. De huidige politieke partijen doorbreken dat niet. Wat wij onder andere willen, is de onzichtbare machtsstructuren van deze wereld transparanter maken. Wij willen de macht van de grote concerns verschuiven naar daar waar zij hoort: bij de burger.’
 
Is dat handig, met zestien miljoen inwoners?
Zo moet je het niet zien. Wij willen het parlement niet afschaffen, maar wèl heel veel via referenda regelen, net als door het structureel laten meedenken door burgers. Het geluksgevoel van het volk wordt mede bepaald door mogelijkheden voor direct meedenken, zo wijst onderzoek uit.’
 
Waar ziet u zichzelf in het politieke spectrum?
‘Wij denken dat links en rechts verouderde concepten zijn. Er ontstaat een nieuwe mens, die meer vanuit het hart, de intuïtie, het bewustzijn wil leven en handelen. Maar als je vraagt waar we nú het beste bij aansluiten, dan zeg ik links. Het humanistische principe.’
 
In welke hoek zitten uw kiezers?
Veel jongeren herkennen zich niet meer in het huidige politieke systeem. Jongeren zijn zoekende en ons concept slaat aan, evenals bij de 26% ongebonden spirituelen in ons land. We wéten dat veel mensen anders willen. Veranderen kan alleen als we de krachten bundelen.’
 
Tijdens uw voordracht op het symposium, afgelopen zaterdag, liet u een filmpje zien, met daarin waterkristallen die allerlei kleuren en vormen aannamen. Wat wilde u daarmee duidelijk maken?
‘Het onderzoek van Emoto dat ik liet zien, toont aan dat je je eigen structuur én die van anderen aantast, wanneer je negatieve woorden gebruikt. Dan verander je iets aan de waterstructuur van alle levende wezens. Woorden hebben directe invloed op het collectieve bewustzijn. Wij pleiten voor positiviteit, andere woordkeus, vernieuwende energieën; het moet menselijker.’
 
‘Het geluk in uw leven hangt af van de aard uwer gedachten’, terug naar de uitspraak van Marcus Aurelius. Niet erg geruststellend, de uitspraak van een keizer – die immers beschikt over leven en dood – als uitgangspunt.
‘Die keizer kan toch best één goeie uitspraak hebben gedaan? Het is een passende uitspraak en daar gaat het om. Wij denken vanuit een yin-yang principe: elk zwart bevat wit en andersom. Dat goed-slechtdenken, dat past niet bij ons. Onze boodschap is nieuw en anders. Dat is even wennen, maar gelukkig staan steeds meer mensen daarvoor open.’