Scholen in het rood

Steeds meer scholen moeten op hun financiële buffer interen. De subsidie van de overheid blijkt niet langer voldoende. De scholen stellen dat zij voornamelijk lijden aan zogenoemde ‘stille bezuinigingen’. Veel kosten zijn de afgelopen jaren gestegen maar worden niet gedekt door de overheid.

Uit cijfers van Dienst Uitvoering Onderwijs blijkt dat ook de middelbare scholen in Amsterdam steeds vaker rode cijfers schrijven. Een aantal schoolbesturen geeft aan dat zij bewust meer geld uitgeven omdat zij een groot eigen vermogen hebben. Anderen zeggen dat de bekostiging van de overheid niet langer toereikend is. Omdat de financiële buffer van de scholen bedoeld is voor risico’s, kiezen vele scholen er nu voor te bezuinigen op het onderwijs. Hoe is het financieel gesteld is met de Amsterdamse middelbare scholen en hoe proberen zij geld te besparen?