"Wij willen geen anti-Trump-mars worden"

Naar schatting tweeduizend mensen gaan zaterdag de straat op voor de Women’s March in Amsterdam. De mars is georganiseerd naar aanleiding van de “verharding van de toon in het maatschappelijk debat”. Het idee voor de mars is in Washington ontstaan, ten tijde van de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Inmiddels vinden er zaterdag 616 Women’s Marches plaats over de hele wereld. NAP Nieuws sprak met Ashley Cowles (28), een van de organisatoren van de mars in Amsterdam.

De aanleiding voor deze mars was de kandidaatstelling en verkiezing van Trump, maar toch moet dit geen anti-Trump protest worden. Hoe moeten we ons dat voorstellen?

“In plaats van een demonstratie vanuit woede, willen we met deze mars juist het positieve benadrukken. We willen laten zien dat solidariteit nog steeds bestaat. Zeker tegenover groepen die zich onderdrukt kunnen voelen, zoals vluchtelingen, gehandicapten, etnische minderheden. Tegen hen zeggen wij: we staan zij-aan-zij met jullie. Toevallig wordt er de dag voor de mars ook een anti-Trump-demonstratie georganiseerd in Amsterdam. Daar hebben we ons bewust niet bij aangesloten. Zij gaan uit van woede, wij van positiviteit.”

De naam van de demonstratie is Women’s March. Er zullen waarschijnlijk wel mannen zijn die daardoor minder geneigd zijn om te komen.

“Is dat zo? Wij hebben dat idee niet. Maar de naam bestond al voordat wij met het organiseren van de mars in Amsterdam begonnen. Er is een internationale organisatie opgezet die er op toeziet dat de branding en de boodschap van de marsen wereldwijd gelijk is. De mars wordt wel vooral getrokken door vrouwen, maar iedereen is welkom. Ook mannen. Voor ons is het belangrijkste dat iedereen komt om zijn eigen, persoonlijke redenen. Sommigen komen als milieuactivist, anderen als voorvechter van gelijke rechten voor LGBT’s . Dat maakt het ook leuk, zo krijgen we een heel gemengd gezelschap. Niet enkel linkse activisten.”

Met tweeduizend mensen door de stad lopen is een hele onderneming. Hoe gaan jullie dat in goede banen leiden?

“Daar zijn we nu druk mee bezig. We hadden helemaal niet gerekend op zoveel aanmeldingen. Het is erg overweldigend, maar ook heel gaaf. We krijgen nu hulp van Amnesty Nederland en Pax, organisaties die ervaring hebben met demonstraties. Verder zijn we in gesprek met de politie. Ook hebben we nu ongeveer vijfentwintig eigen vrijwilligers. Een probleem is dat we geen vergunning hebben aangevraagd voor versterkt geluid, omdat we niet wisten dat er zo veel mensen zouden komen. We dachten dat we wel genoeg zouden hebben aan een megafoon. Daar zoeken we nu nog een oplossing voor.”

De eerste mars begint zaterdag in Melbourne 3u Nederlandse tijd, in Amsterdam begint de mars om 12u en in Washington – waar het idee is ontstaan – om 16u.

Zaterdag 21 januari 2017 wordt overal ter wereld de Women’s March gelopen. NAP Nieuws is erbij in Amsterdam om verslag te doen. Kijk hier op welke plaatsen er wordt gelopen.

Afbeelding – Eline Rethans. Data verkregen van: https://www.womensmarch.com/sisters/