Statushouders moeten langer wachten op huurwoning

Het lukte Amsterdam niet om afgelopen jaar 2400 vluchtelingen met een verblijfsstatus van een huurwoning te voorzien. Zo’n tweeduizend statushouders kregen onderdak, terwijl de gemeente er vierhonderd meer moest opvangen van het rijk.

Dit zegt Janine Harbers, woordvoerder van wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP), tegen NAP Nieuws. Er zijn verschillende redenen voor het niet halen van het beoogde aantal. “De plaatsing van statushouders in wooncomplexen, zoals Startblok Riekerhaven, gaat minder snel dan gehoopt”, vertelt Harbers. “Er is een enorme druk op de Amsterdamse woningmarkt. We moeten daarom met veel partijen spreken, zoals woningcorporaties en buurtbewoners.”

Daarnaast komen er minder gezinnen naar Amsterdam dan gedacht. Veel erkende vluchtelingen zijn jonge, alleenstaande statushouders. Dat is een probleem, aangezien een gezin met meerdere personen maar één woning nodig heeft. “De bestaande woningvoorraad is dus vaak niet geschikt”, aldus Harbers.

Aankomend jaar moet de gemeente 1500 erkende vluchtelingen van onderdak voorzien. Harbers verwacht ook de achterstand in de opvang van ruim vierhonderd statushouders weg te werken. “Er openen dit jaar enkele nieuwe woonprojecten, waar grote groepen alleenstaande statushouders worden gehuisvest.”

Lees hier meer over een toename van het aantal woonprojecten, waar Nederlandse jongeren en statushouders samenwonen, zoals Startblok Riekerhaven.