Brede steun voor “Regenboogakkoord”

Een debat waar alle aanwezige partijen opvallend eensgezind waren. Vrijdagavond was de strijd tegen discriminatie het thema, tijdens het verkiezingsdebat in de Rode Hoed, georganiseerd door LHBTI belangen organisatie COC Nederland. 

Een man met een kleurrijk regenboogvest op een scootmobiel snort naar binnen voor het verkiezingsdebat over LHBTI-rechten. COC Nederland organiseert de avond met als doel een “Regenboogakkoord” te creëren. Het “Roze stembusakkoord” uit 2012 werd op eenzelfde manier gemaakt. Met succes. Dat akkoord, waarin anti-discriminatie van homoseksuele docenten, erkenning van transgenders, lesbisch ouderschap, de aanpak van weigerambtenaren en verplichte voorlichting op de meeste scholen geregeld werd, is volledig nageleefd. 

De PvdA, VVD, D66, GroenLinks en het CDA zijn erbij. Samen met hen geven ook SP, Artikel 1, Partij voor de Dieren en 50PLUS toezeggingen over het akkoord. Politici en zaal lachen met elkaar, ook na het debat. Sara Coster, moeder in meerouderschapsverband en bestuurslid bij stichting Meer dan Gewenst, die de belangen van meeroudergezinnen behartigt is blij met de toezeggingen. “Na afloop kon ik met de politici in gesprek over meerouderschap. Ook met René Peters van het CDA, die eerst terughoudend reageerde. Dat was erg fijn. Het gaspedaal wordt erop gehouden wat betreft de meerouderschapsregeling, en dat stemt gelukkig.”

“Het is essentieel hier te zijn,” meende Kathelijne Buitenweg (GroenLinks) onder genot van een drankje voorafgaand aan het debat. Ook Alexander Pechtold (D66) vindt opkomst belangrijk: “Juist in deze tijd, waarin vrijheid van identiteit niet meer vanzelfsprekend is, willen wij met onze komst laten zien dat wij er wél zijn voor die vrijheid”, zegt hij na het debat. Niet iedereen deelt deze mening. PVV, SGP, ChristenUnie en DENK werden ook uitgenodigd, maar zijn niet aanwezig. “Erg jammer, vooral van de PVV. Als grootste partij in de peilingen moet je je juist melden over LHBTI-onderwerpen, ook als je een negatief standpunt zou innemen. Wat ik wel interessant vind is dat 50PLUS hier wel is. Ze zullen niet veel te winnen hebben in deze zaal, maar daarom vind ik hun komst juist zo goed,” is de reactie van Ivo van Spronsen, journalist en bestuurslid bij COC Leiden.

Alle partijen kunnen heel tevreden zijn over de uitkomst van dit debat” zegt Halbe Zijlstra (VVD) na afloop met een brede glimlach. “Het wordt door de media nooit uitgezonden als wij het in de kamer zo eens zijn als nu,” werd er ook, tijdens het debat op het podium, al gegrapt. Bob Snijders, een zwevende kiezer in de zaal, reageert verrast. “De uitkomst van dit debat laat zien dat de samenleving veranderd is. Het zou niet bij me zijn opgekomen om van sommige van deze partijen de partij programma’s ook maar te lezen. Nu denk ik dat ik me toch meer moet gaan verdiepen voordat ik ga stemmen.”

Bijna alle punten worden onder bepaalde voorwaarden opgenomen in het akkoord, hoewel niet allemaal met de gewenste snelheid. Oorzaak van de goede wil bij de Nederlandse regering zijn ook de recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Steun naar het buitenland voor LHBTI’s wordt deze avond groots omarmd: “Wij zullen deze mensen niet in de steek laten vanwege de foutieve politiek in Amerika. Juist nu moeten we voor onze waarden blijven staan,” zegt Lodewijk Asscher (PvdA), die nog tijdens het benoemen van dit thema namens de regering naar de microfoon op het podium snelde. Zijn speech wordt met hevig geknik van de andere politici en blije kreten uit de zaal ontvangen. Indien Trump zijn beleid internationaal doorvoert, wil de regering een fonds oprichten in navolging van het “She Decides” initiatief van minister Ploumen. 

Het regenboogakkoord zal op 7 maart ondertekend worden door alle partijen die tijdens het verkiezingsdebat aanwezig waren.