Onrust onder 400 thuiszorgmedewerkers Amstelring

Thuiszorgpersoneel van Amstelring maakt zich zorgen over de overname van de afdeling ‘Hulp bij het huishouden’ door thuiszorgbedrijf Tzorg. Het is onduidelijk of de nieuwe werkgever de arbeidsvoorwaarden en de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg zal naleven. Dat zegt Wim van der Hoorn, bestuurder Zorg en Welzijn bij de vakbond FNV.  

De overname van Amstelring door Tzorg staat gepland op 27 februari. Vakbondsbestuurder Van der Hoorn en gemeenteraadslid Nelly Duijndam (SP, raadscommissie zorg) betwijfelen of het lukt om voor die datum de overname rond te krijgen.

Zorginstelling Amstelring verkocht afgelopen december voor ruim 1 miljoen euro haar volledige afdeling ‘Hulp bij het huishouden’ aan Tzorg. Het gaat om vierhonderd vaste werknemers en tientallen flexwerkers die huishoudelijke hulp bieden aan 2.200 cliënten in Amsterdam. Amstelring liet weten dat het thuiszorgwerk voor hen niet langer “rendabel” is.

De gemeente Amsterdam is in december op de hoogte gesteld van de overname omdat zij hulp bij het huishouden onder andere heeft uitbesteed bij Amstelring. Maar volgens raadslid Nelly Duijndam is nog veel onduidelijk. ‘‘Het is de bedoeling dat de hulp bij het huishouden één op één wordt overgenomen door Tzorg: onder dezelfde contracten en arbeidsvoorwaarden’’, zegt Duijndam. Ze hoort echter dat Tzorg  ‘‘op een eigen manier’’ met de contracten omgaat. Het bedrijf verloor afgelopen oktober een rechtszaak na een vergelijkbare overname in Tiel, omdat het de arbeidsvoorwaarden sterk versoberd had.

Vakbond FNV heeft een document opgesteld waarin de arbeidsvoorwaarden van beide organisaties worden vergeleken. Daaruit blijkt dat Tzorg minder uurloon biedt dan de CAO voorschrijft. Dit zou gecompenseerd worden met een toeslag, maar, zo stelt vakbondsbestuurder Van der Hoorn: ‘‘die zijn tijdelijk en incidenteel’’. Bovendien geldt hierop geen vakantietoeslag. Daarnaast bestaan er zorgen over een streng ziekteverzuim en de ruime beschikbaarheid die wordt gevraagd van deeltijd-personeel.

Amstelring laat weten dat het personeel een brief krijgt waarin Tzorg bevestigt dat de arbeidsvoorwaarden ongewijzigd blijven. Volgens Van der Hoorn hebben medewerkers  dinsdag een brief ontvangen, maar daar staat deze belofte niet in. Desondanks bevestigt de directeur van Tzorg, Mark van den Berg, telefonisch dat de ‘‘arbeidsvoorwaarden hetzelfde blijven als bij Amstelring’’. Ook laat Van den Berg weten dat de groep flexwerkers wiens contract niet stopt voor eind februari, een dienstverband krijgt.

Van der Hoorn wil harde afspraken met Amstelring en Tzorg waarin de huidige salarisschaal en CAO gehanteerd worden. ‘‘De wet overgang van onderneming schrijft voor dat bij een overname het oude contract moet worden voortgezet’’, zegt hij.

Raadslid Duijndam legt de kwestie morgenochtend voor aan de wethouder van Zorg en Welzijn, Eric van der Burg. ‘‘Het gaat om honderden mensen, cliënten en medewerkers. Het is belangrijk dat de overname in één keer goed gaat’’, zegt ze. ‘‘We willen een rechtszaak als in Tilburg liever voorkomen. Maar als blijkt dat Tzorg niet aan de voorwaarden voldoet, horen daar sancties bij.’’