Een wirwar aan Amsterdamse meningen over wiet en prostitutie

Over prostitutie en wiet hebben veel Amsterdammers een mening. Dinsdagavond vond een inspreekavond plaats om iedereen die mening te laten uiten aan de Amsterdamse gemeenteraad. Hoe gaat het eraan toe op zo’n bijeenkomst?

‘Kijk. Dit is een rij op de top van de Mount Everest.’ Meneer van Boven houdt zijn telefoon voor de camera en laat een foto zien aan de Amsterdamse raadsleden. ‘Op de top zijn er geen coffeeshops of raamprostitutie en tóch is het druk.’ Van Boven is eigenaar van de Condomerie in de Warmoesstraat en doet op dinsdagavond zijn zegje tijdens de inspreekavond over de plannen van de gemeenteraad om de Amsterdamse binnenstad drastisch te veranderen.

Aanpak Binnenstad heet dit plan. Want, zo vindt de gemeente, het kan niet langer zoals het nu gaat. Het aantal drugstoeristen is te hoog en de overlast die zij veroorzaken voor Amsterdamse bewoners te groot. De twee punten die hoog op de agenda staan om aangepakt te worden zijn de coffeeshops in het centrum en de raamprostitutie op de Wallen. Onderwerpen waar veel mensen een sterke mening over hebben, zo blijkt.

‘Poen en macht’

Bij de meeste onderwerpen die op de raadsagenda staan zijn er geen insprekers. Voor het enkele onderwerp waarover iemand wel de raad over wil aanspreken, is mogelijkheid tijdens de raadsvergaderingen zelf. Maar sommige onderwerpen zijn zo groot dat er tijdens de vergadering geen tijd is om iedereen aan het woord te laten. Daarom organiseert de gemeenteraad van Amsterdam een inspreekavond om iedereen die wil, de kans te geven de gemeenteraadsleden nog even hun visie op het hart te drukken. 

Om half acht verzamelt een gezelschap van bewoners, ondernemers en raadsleden zich in de MS Teams meeting. De eerste spreker, meneer Hubar, spreekt op eigen titel en leest zijn vooraf ingestuurde tekst woordelijk voor. Hij is boos over de toeristen die hun afval langs de Amsterdamse grachten achterlaten ‘om er later op de avond nog even overheen te komen kotsen.’ Anderen, zoals Olav Ulrich, bestuurslid van Wijkcentrum d’Oude Stadt, bekritiseren juist de horecaondernemers, coffeeshopeigenaren en raamexploitanten die meer geven om ‘poen en macht’ dan de leefbaarheid van de stad.

Politiek debat

Insprekers krijgen drie minuten om hun verhaal te doen en daarna is tijd voor vragen vanuit de raad. Van vragen naar de ervaring van overlast van de bewoners, tot kritische bevraging van de argumentatie die de insprekers gebruiken. Soms zelfs zo kritisch dat de voorzitter raadslid Erik Flentge (SP) moest helpen herinneren: ‘U mag inhoudelijke vragen stellen aan de insprekers maar natuurlijk geen politiek debat voeren met de insprekers.’

De hele avond is een mix aan complexe problemen, oplossingen en meningen. Dezelfde cijfers over drugstoerisme in Amsterdam worden door de een aangehaald als waterdicht bewijs en door de ander afgedaan als slecht onderzoek. Waar voor bewoners een wietverbod voor toeristen de oplossing zou zijn, zeggen ondernemers dat het alleen maar ongewenste, illegale straathandel in de hand werkt. Deze inspreekavond maakt duidelijk dat er niet één oplossing is voor de problemen in de Amsterdamse binnenstad.

Toch blijven de insprekers positief. ‘Het is goed dat er inspreekavonden worden gehouden zodat zaken ter discussie gesteld kunnen worden, zegt Ulrich. Maar hebben dit soort inspreekavonden ook echt effect? ‘Ik heb geen idee. Laten we hopen het kwartje voor ons de goede kant op valt.’