Zo willen de grote partijen Amsterdam straks gaan verduurzamen

Volgens recente peilingen worden na de verkiezingen de grootste partijen: GroenLinks, D66, VVD, PvdA en Volt. Wat zijn hun plannen om Amsterdam straks groener te maken? De standpunten lopen uiteen (ook op links).    

Het centraal stembureau maakte vrijdag bekend dat 26 politieke partijen op 16 maart meedoen aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Volgens voorlopige peilingen van onderzoeksbureau I&O Research gaan GroenLinks en D66 aan kop met respectievelijk 16 en 15 procent van de stemmen. Daarna volgen VVD, PvdA en nieuwkomer Volt. Samen zouden ze goed zijn voor 28 van de 45 zetels in de gemeenteraad. Hun partijprogramma’s lopen sterk uiteen, ook wat betreft klimaat en duurzaamheid. Een overzicht van hun standpunten over drie veelbesproken thema’s.

Zon- en windenergie

Volt zet in op windmolens zowel op zee als in de industriële gebieden van de stad. Maar niet in de buurt van woonwijken, ‘omdat het voordeel daar niet zou opwegen tegen de nadelen voor bewoners en natuur.’ VVD wil ook geen windmolens dicht op woonwijken of in het groen. De partij heeft sowieso geen vertrouwen in de komst van nieuwe windmolens, en richt zich liever op groene stroom, isolatie en innovatieve technieken, dan op ‘de aanleg van windmolens die er toch nooit komen’.  

GroenLinks, D66 en PvdA zijn voor het plaatsen van windmolens bij woonwijken, zolang er rekening wordt gehouden met de effecten op de gezondheid van omwonenden, welzijn en milieu. Ook vinden PvdA en D66 dat bewoners de mogelijkheid moeten krijgen om mee te delen in de opbrengsten, bijvoorbeeld door te kunnen investeren in een windmolen. D66 wil onderzoeken of bewoners in de toekomst kunnen worden gecompenseerd voor de overlast die ze mogelijk ervaren.

Alle partijen willen het plaatsen van zonnedaken op huizen en bedrijven aanmoedigen door middel van financieringsconstructies. GroenLinks wil het aantal zonnepanelen in Amsterdam in de aankomende vier jaar zelfs verdubbelen. Zodra het wettelijk kan, wil de partij zonnepanelen op grote daken gaan verplichten, en in het bouwbesluit opnemen dat nieuwbouw altijd geschikt moet zijn voor zon op het dak. Ook PvdA wil grootgebruikers van energie, met name grote bedrijfspanden, gaan verplichten om een zonnedak of een groen dak te nemen.

Schiphol

VVD vindt het belangrijk dat Amsterdam zowel binnen Nederland als daarbuiten optimaal bereikbaar is. Schiphol is daar onderdeel van. ‘De VVD wil dat Schiphol de ruimte en het vertrouwen krijgt om de ambitie om de meest duurzame luchthaven van Europa te worden te realiseren.’ De partij wil de functie van Schiphol als overstapluchthaven in de toekomst behouden. ‘De hubfunctie van Schiphol is voor Amsterdam van groot belang.’

GroenLinks wil dat er een uitstootplafond komt voor al het vliegverkeer dat via Schiphol gaat. Na corona wil de partij geen business as usual voor Schiphol, maar moet het aantal vluchten gestaag worden teruggedrongen. Volgens D66 kan die ambitie alleen worden gerealiseerd als er duurzame initiatieven tegenover staan. Bijvoorbeeld een hyperloop, een vacuümtrein die op hoge snelheid door een buis reist, die door heel Europa gaat. Ook PvdA wil een krimp in het aantal vluchten, met name budget- en korte vluchten, en een algehele stop op nachtvluchten boven Amsterdam omwille van de geluidsoverlast. Volt laat zich in het relatief korte partijprogramma niet uit over de kwestie Schiphol.    

Biomassa

Het opwekken van energie uit biomassa is een belangrijk twistpunt in het duurzaamheidsdebat wereldwijd. Biomassa is een verzamelnaam voor organisch materiaal, onder andere hout, dat wordt verbrand om energie uit op te wekken. Dat kan restafval zijn, maar er kunnen bijvoorbeeld ook bossen voor worden gekapt. Volt is voor het opwekken van energie uit biomassa, zolang het gaat om onbruikbaar restafval dat afkomstig is uit Europa. VVD wil nieuwe subsidies voor biomassa stopzetten. Voor de lopende subsidies stelt VVD de voorwaarde dat resthout wordt gebruikt en hier geen oerbossen voor worden gekapt. Ook wil de partij de normen voor de uitstoot van fijnstof door kleine biomassacentrales aanscherpen.

GroenLinks is tegen de komst van een biomassacentrale in Diemen, maar laat zich in het partijprogramma verder niet uit over bestaande biomassabronnen. Ook D66 neemt geen standpunt in over het importeren van biomassa, behalve dat bij warmtevoorzieningen duurzame energiebronnen voorrang moeten krijgen op ‘bronnen die CO2 uitstoten, zoals afvalverbranding of biomassa’. PvdA is helder over geïmporteerde biomassa: ‘Wij willen dit niet.’