Klanken | In het huis van Jehovah zijn coronamaatregelen nog aan de orde van de dag

In Klanken van Amsterdam gaan redacteuren van NAP Nieuws op zoek naar geluiden die typisch zijn voor de stad. Deze keer: een vergadering van Jehovah’s Getuigen, waar onder andere een lied wordt geoefend voor het jaarlijkse congres. De gemeenschap komt sinds kort weer fysiek bijeen.

In de Koninkrijkszaal aan het Sophie Redmondplein in Amsterdam, dragen vrijwel alle Getuigen een mondkapje. Sommigen schudden elkaar de hand, anderen begroeten elkaar met een boks. 

‘Uit cijfers blijkt dat vaccineren helpt’, vertel de voorzitter. Hij verwijst verder naar het dalende aantal coronadoden en ziekenhuisopnames. In de Koninkrijkszaal zitten ongeveer 40 mensen die deze vergadering bijwonen. Ook zijn er mensen die via een Zoom-verbinding de vergadering vanuit huis volgen. 

Lange lockdown

Sinds april dit jaar zijn de coronamaatregelen binnen de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen versoepeld: vergaderingen in de Koninkrijkszalen mogen weer fysiek plaatsvinden. De geloofsgemeenschap heeft een lange lockdown achter de rug omdat bij het eerste nieuws over het coronavirus in 2020 al maatregelen werden getroffen, nog voordat de rest van Nederland dat deed. 

Volgens Jehovah’s Getuigen leert de Bijbel dat er binnenkort een einde komt aan de huidige maatschappij. Daaraan vooraf zouden de tekenen van de ‘laatste dagen’ zichtbaar zijn zoals voedseltekorten, epidemieën en natuurrampen.

Maar volgens de plaatselijke woordvoerder, Maikel Korssen, is dat niet de reden dat de gemeenschap strengere coronamaatregelen hanteert: ‘Het gaat om de veiligheid voor elkaar. Veiligheid en naastenliefde is een kenmerk van een christen.’

Nog niet coronamoe 

Jehovah’s Getuigen volgen het nieuws over corona en recent ontstane varianten nauwgezet. ‘De rek is eruit’, is een zin die binnen de gemeenschap dan ook niet populair zal zijn. Bij het aankondigen van de mededelingen vertelt de voorzitter dat Getuigen in de Koninkrijkszaal ‘stellig worden aangemoedigd een mondmasker te dragen.’

Het jaarlijkse congres zal net als de afgelopen twee jaar online plaatsvinden. De gemeenschap neemt het zekere voor het onzekere en wil nog niet in groten getale fysiek bijeenkomen. Ook het huis-aan-huis prediken is nog niet toegestaan. Openbaar prediken met een lectuurstand mag wel alweer plaatsvinden.  

Veel geloofsgemeenschappen worstelden met verdeeldheid binnen de gemeente over vaccineren. Jehovah’s Getuigen lijken dat minder te hebben ervaren. Woordvoerder Korssen: ‘We zijn dankbaar voor de toewijding en het harde werk van artsen en verpleegkundigen. Ook zijn we gehoorzaam en volgzaam aan de autoriteit. We zullen het vaccin nooit aan iemand opleggen, maar we hebben het wel aanbevolen.’