Halsema wil sleutelfiguren in buurten inzetten om opkomst Statenverkiezingen te bevorderen

Burgemeester Femke Halsema wil de hulp vragen van prominente bewoners in Amsterdamse buurten om meer mensen naar de stembus te krijgen bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen. Dit meldt de burgemeester donderdagmiddag bij de commissievergadering.

Het idee om sleutelfiguren in de stad te benaderen kwam uit de koker van raadslid Lian Heinhuis (PvdA). ‘Bij ons in de fractie leefde het idee om jongerenwerkers erbij te betrekken,’ zegt het raadslid. Halsema wil er meer mensen bij betrekken: ‘Denk dan aan bijvoorbeeld geestelijk leiders, buurtbewoners, ondernemers en werkgevers,’ zegt Halsema.  

Naar aanleiding van een onderzoek van de UvA naar de historisch lage opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, poogt de burgemeester de verkiezingsopkomst te verbeteren. Uit het onderzoek, dat eind december 2022 uitkwam, bleek dat de opkomst sterk verschilt per wijk. In de binnenstad lag de opkomst boven de 90 procent, terwijl in sommige wijken in Zuidoost en Nieuw-West de opkomst niet boven de 20 procent uitkwam. Het zijn vooral jongeren, praktisch opgeleiden en mensen met een migratieachtergrond die niet stemmen.

Dit is niet de eerste maatregel die is genomen naar aanleiding van het onderzoek. In de raadsinformatiebrief van 20 december 2022 schreef Halsema over het plaatsen van de extra verkiezingsborden in de wijken waar de opkomst laag is. Halsema en verschillende commissieleden kondigden tijdens de vergadering aan verder te willen nadenken over opkomstcampagnes. Deze plannen zijn niet op tijd rond voor de aankomende Statenverkiezingen van 15 maart.