'Talent kiest stad niet om woningaanbod'

Een halvering van het aantal sociale huurwoningen zal meer creatievelingen en hoog opgeleiden naar Amsterdam trekken. Dat stelde wethouder Eric Wiebes (VVD) op 25 januari in De Balie in Amsterdam. Klopt deze bewering? Stadsgeograaf Sako Musterd neemt Wiebes’ stelling onder de loep.

'Er moet wel al veel geprobeerd zijn'

De Amsterdamse psychiater Gerty Casteelen (66) werkt bij de Levenseindekliniek. Hier beoordeelt zij de euthanasiewens van personen die eerder door een behandelend arts zijn afgewezen. “Als mensen wispelturig zijn begin ik te twijfelen.”

Anarchistisch en christelijk: ‘Soms zijn wij ongehoorzaam’

In de Bijlmer staat het Jeannette Noëlhuis, een door anarchistische christenen gerunde woongemeenschap die onderdak biedt aan illegalen. “Soms is onze loyaliteit aan het Koninkrijk van God groter dan onze loyaliteit aan het Koninkrijk der Nederlanden.”