"Rechters moeten weten wat ze niet weten"

De rechtspraak moet overwegen complexe rechtszaken over te laten aan beroepsgroepen zelf. Bert Niemeijer, hoogleraar rechtssociologie aan de Vrije Universiteit, vindt dat een arbitrage of een geschillencommissie oplossing moet kunnen bieden wanneer de materie de rechter boven de pet gaat. “Rechters moeten steeds beter weten wat ze niet weten.”