Reorganisatieprocedure gemeente Amsterdam opnieuw vertraagd

Het Amsterdamse college van B en W heeft goedkeuring van de voorlopige gemeentelijke reorganisatieplannen opnieuw uitgesteld. Een besluit moet nu op 11 februari worden genomen. De Centrale Ondernemingsraad (COR), het medezeggenschapsorgaan van Amsterdamse ambtenaren, betwijfelt of die datum wordt gehaald.