Reorganisatieprocedure gemeente Amsterdam opnieuw vertraagd

Het Amsterdamse college van B en W heeft goedkeuring van de voorlopige gemeentelijke reorganisatieplannen opnieuw uitgesteld. Een besluit moet nu op 11 februari worden genomen. De Centrale Ondernemingsraad (COR), het medezeggenschapsorgaan van Amsterdamse ambtenaren, betwijfelt of die datum wordt gehaald.

Volgens de planning zou het college vandaag al een besluit nemen. Een officiële reden voor de vertraging is bij de COR niet bekend. Dat bevestigt vice-voorzitter Mario Soriano. “Uitstel is inmiddels geen verrassing meer voor ons. Enorm vervelend is het wel. De onzekerheid onder Amsterdamse ambtenaren duurt op deze manier nog langer.”

Woordvoerder Marleen Nieuwenhuis van de gemeente laat in een reactie weten de frustratie bij de COR te begrijpen. Volgens Nieuwenhuis is de reden voor het uitstel een praktische. “Het vertrek van wethouder Wiebes naar Den Haag heeft deze week veel tijd in beslag genomen. Omdat het college geen overhaaste beslissing wil nemen, is het besluit over de reorganisatieplannen een week vooruit geschoven.”

Zodra het college van B en W de voorlopige plannen goedkeurt, heeft de COR acht weken de tijd om daar een advies over uit te brengen. Eerder liet het medezeggenschapsorgaan weten zeer waarschijnlijk tien weken nodig te hebben. Half april moeten alle Amsterdamse ambtenaren te horen krijgen hoe hun baan er binnen de nieuwe gemeentelijke organisatie uit gaat zien.

Volgens Nieuwenhuis is die termijn nog steeds het streven. “De planning is om de voorlopige plannen volgende week openbaar te maken. Of het college van B en W erin slaagt om 11 februari een besluit te nemen, is lastig te zeggen. Wel moet het bieden van uitsluitsel aan alle Amsterdamse ambtenaren in april haalbaar zijn. Maar het zal er een beetje om spannen.”