Reorganisatieprocedure gemeente Amsterdam opnieuw vertraagd

Het Amsterdamse college van B en W heeft goedkeuring van de voorlopige gemeentelijke reorganisatieplannen opnieuw uitgesteld. Een besluit moet nu op 11 februari worden genomen. De Centrale Ondernemingsraad (COR), het medezeggenschapsorgaan van Amsterdamse ambtenaren, betwijfelt of die datum wordt gehaald.

“Gemeente Amsterdam wil te gehaast reorganiseren”

De gemeente Amsterdam gaat onzorgvuldig om met een ingrijpende reorganisatie die per 1 juli van start moet gaan. Er zit te veel tijdsdruk achter een operatie waarbij alle 14.000 gemeenteambtenaren betrokken zijn. Dat vindt de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de gemeente, het medezeggenschapsorgaan dat de Amsterdamse ambtenaren vertegenwoordigt.