Ambtenaren gemeente Amsterdam tot half april in onzekerheid

Amsterdamse ambtenaren horen op z’n vroegst half april hoe hun toekomst bij de gemeente er na de aanstaande reorganisatie uit gaat zien. De deadline van 1 april die in de reorganisatieplannen was vastgelegd, wordt vrijwel zeker niet gehaald.

“Gemeente Amsterdam wil te gehaast reorganiseren”

De gemeente Amsterdam gaat onzorgvuldig om met een ingrijpende reorganisatie die per 1 juli van start moet gaan. Er zit te veel tijdsdruk achter een operatie waarbij alle 14.000 gemeenteambtenaren betrokken zijn. Dat vindt de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de gemeente, het medezeggenschapsorgaan dat de Amsterdamse ambtenaren vertegenwoordigt.