Ambtenaren gemeente Amsterdam tot half april in onzekerheid

Amsterdamse ambtenaren horen op z’n vroegst half april hoe hun toekomst bij de gemeente er na de aanstaande reorganisatie uit gaat zien. De deadline van 1 april die in de reorganisatieplannen was vastgelegd, wordt vrijwel zeker niet gehaald. Dat zegt de Centrale Ondernemingsraad (COR), het medezeggenschapsorgaan dat alle ambtenaren vertegenwoordigt. Ook de gemeente bevestigt dit.

“Het college van B en W moet nog instemmen met de voorlopige reorganisatieplannen”, zegt COR-vicevoorzitter Mario Soriano. “Die zijn nog niet volledig openbaar en een besluit wordt alsmaar uitgesteld. Dat moet nu begin februari worden genomen. De COR heeft daarna acht weken de tijd om te reageren en advies uit te brengen. Vanwege de complexiteit van de plannen verwachten we zeker tien weken nodig te hebben. Dan wordt 1 april heel erg lastig.”

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat een definitief besluit van het college van B en W pas half april wordt verwacht. “Alle medewerkers krijgen daarna per brief te horen of zij direct zijn geplaatst of dat de gemeente nog een plek voor hen moet zoeken. Wat de deadline betreft heeft de COR het een beetje in eigen hand. Als zij minder dan acht weken de tijd nemen voor hun advies, kan een definitief besluit wellicht eerder genomen worden.”