Wethouder wil schulden bij jongeren terugdringen

VliegenthartGroenLinks en PvdA willen dat de gemeente een actiever beleid gaat voeren om schulden bij jongeren terug te dringen. In gesprek met Arjan Vliegenthart, wethouder Werk, Inkomen en Participatie.

Schulden onder jongeren nemen toe in Amsterdam, zo blijkt uit onderzoek van het NIBUD. Dit leidde tot een initiatiefvoorstel van de PvdA en GroenLinks waarin zij pleiten voor een actievere rol van de gemeente in het bestrijden van deze schulden. Afgelopen woensdag werd dit voorstel door de raadscommissie positief ontvangen. In gesprek met Arjan Vliegenthart, wethouder Werk, Inkomen en Participatie van Amsterdam.

De afgelopen jaren is door het college al flink ingezet op bestrijding van schulden bij jongeren, maar uit onderzoek blijkt dat deze schulden juist zijn toegenomen. Wat gaat het college nu anders doen?
“Schulden nemen toe vanwege een hele hoop redenen. De economische crisis is één van de oorzaken waardoor schulden zijn gestegen. De afgelopen jaren is er al een beleid gevoerd om armoede onder jongeren terug te dringen, maar er zijn nog steeds jongeren die we niet hebben bereikt. Die jongeren zijn komende periode ons doel.”

Over wat voor jongeren heeft u het dan?
“Eigenlijk gaat het om een hele brede groep, zowel hoog- als laagopgeleide jongeren in een leeftijd van 12 tot 27 jaar. We proberen dan ook om scholen intensief te betrekken in onze voorlichtingsprojecten. Een groot probleem zijn de ‘spookjongeren’, jongeren die zich hebben uitgeschreven bij de gemeente Amsterdam. Op deze manier proberen ze hun adresgegevens geheim te houden om onder hun schuldeisers uit te komen.”

Hoe worden deze jongeren bereikt?
“We willen vooral preventief gaan werken, dus door voorlichting te geven bijvoorbeeld. Dit zal gedaan worden door jongeren van CashMoneyBudget, die zelf ervaring hebben met het hebben van schulden om het voor jongeren zo laagdrempelig mogelijk te maken. Daarnaast willen we gaan samenwerken met verschillende organisaties, zoals woningcorporaties en telecombedrijven en het maatschappelijk werk. Tijdig signaleren is belangrijk, zodat de schulden niet verder kunnen oplopen.”

Hoe blijft de privacy van de klanten gewaarborgd bij samenwerking met deze organisaties?
“Het is niet zo dat woningcorporaties de gegevens van hun klanten gaan doorspelen aan de gemeente. Het doel is om bij schulden aan de bel te trekken bij de jongeren en het gesprek aan te gaan. Simpel gezegd hebben schuldenaren twee keuzes: of ze krijgen de deurwaarders op de stoep, of ze werken mee aan een traject om de schulden af te bouwen. Het is dus niet zo dat mensen mee moeten werken, maar gezien de eerste optie lijkt het mij wel erg verstandig.”

Mark Rutte riep enkele jaren geleden nog dat jongeren over hun ‘leenangst’ heen moeten stappen.
“De SP was al geen voorstander van het leenstelsel, laat ik dat voorop stellen. Maar ook hier zijn uitzonderingen op te maken. Geld lenen voor een nieuwe, dure telefoon is natuurlijk heel anders dan geld lenen voor je toekomst. Bovendien is dit rijksbeleid en is het momenteel nog niet aan de orde omdat het leenstelsel nog niet is ingegaan. Natuurlijk gaat de gemeente kijken hoe zij hierin ondersteuning kan bieden, mocht het leenstelsel straks definitief zijn.”

Op 11 februari zal er door de gemeenteraad gestemd worden over dit initiatiefvoorstel.