Ambtenaren gemeente Amsterdam tot half april in onzekerheid

Amsterdamse ambtenaren horen op z’n vroegst half april hoe hun toekomst bij de gemeente er na de aanstaande reorganisatie uit gaat zien. De deadline van 1 april die in de reorganisatieplannen was vastgelegd, wordt vrijwel zeker niet gehaald.