Redactioneel commentaar: een pot die subsidie heet

commentaarAmsterdam – De gemeente Amsterdam stelt jaarlijks 800.000 euro subsidie beschikbaar voor de autovrije zondag. Een manege in het stadsdeel Geuzenveld kreeg drieduizend euro subsidie om tot nu toe één allochtone vrouw te laten paardrijden. Cargill B.V., wereldleider in landbouwgrondstoffen, krijgt twee ton subsidie voor het ontwikkelen van technologie voor schone verbranding van biomassa, terwijl het bedrijf vorig jaar ruim 2,4 miljard euro winst maakte.

De gemeentelijke subsidie blijkt een wirwar aan potjes, termen en bedragen. Wie bepaalt waar het heen gaat?

Subsidie of niet

Zo is het onduidelijk wanneer iets subsidie is en wanneer een contractuele afspraak met de gemeente; de zogenaamde aanbesteding. In 2010 krijgt het ROC Amsterdam 12,2 miljoen subsidie van de gemeente. Onderwijsadviseur van het ROC Johan de Jong zegt hier echter over: “Het staat wel onder het kopje subsidies, maar dat vind ik eigenlijk gevaarlijk.”

De onderwijsinstelling heeft namelijk een contract met de gemeente om onder andere inburgeringscursussen te geven. Toch noemt de gemeente het geld dat het ROC daarvoor krijgt subsidie. Dat is niet alleen onjuist, maar het geeft de gemeente ook de mogelijkheid om te bezuinigen op het bedrag zonder overleg met het ROC.

Praktijk

Ook is het soms onduidelijk wie de subsidieverstrekker is. Er zijn veel verschillende ‘potjes’ waar burgers en instanties geld vandaan kunnen halen. Sommige subsidies worden direct door de gemeente verdeeld. Andere subsidies belanden eerst in een fonds of een overkoepelende stichting (zoals het Amsterdams Fonds voor de Kunst), die de verantwoordelijkheid hebben om het geld te verdelen tussen verschillende kanshebbende organisaties.

En ook de stadsdelen hebben de mogelijkheid subsidies te verstrekken. Op dit moment worden daar echter veel beslissingen uitgesteld vanwege de aanstaande fusie van de stadsdelen. Bovendien is er niet overal sprake van een goed werkend controlesysteem, dat de verstrekking van subsidies controleert.

Een overzicht van de verschillende subsidiepotjes en mogelijkheden ontbreekt. Het lijkt er zelfs op dat er weinig controle is op mogelijke dubbele subsidieverstrekkingen. Pas wanneer er een goed overzicht en controleprocedure is gemaakt, zal duidelijk worden hoe de gemeentelijke subsidie precies wordt verdeeld. Het is tijd dat de gemeente Amsterdam de wirwar aan potjes, termen en bedragen gaat ontrafelen.