Themanummer subsidie: waar gaat het heen?

achtergrond euroAmsterdam – In 2010 geeft de gemeente Amsterdam ruim driehonderd miljoen euro uit aan subsidie, veertig miljoen meer dan in 2009. Dat blijkt uit de begroting van de gemeente. Maar welke instanties krijgen het meeste geld? Een overzicht van de tien grootste subsidietrekkers.

Net als in 2009 geeft de gemeente Amsterdam dit jaar het meeste subsidiegeld aan de Productgroep wonen. Deze organisatie vormt een brug tussen de gemeente en instanties die subsidie aanvragen. “De Productgroep wonen maakt afspraken met instanties voor dak en thuislozen, en wij geven ook subsidies uit die met huisvesting te maken hebben”, aldus Erik van der Steenhoven van Dienst Wonen, Zorg en Samenleving.

Zwaarste posten
In 2009 incasseerde de Productgroep wonen ruim 33 miljoen, in 2010 is er voor deze post twee miljoen euro meer begroot. Ook de Productgroepen ambulante begeleiding voor speciaal onderwijs en Productgroep inloopvoorzieningen voor ‘kwetsbare burgers’, zoals daklozen, kunnen in 2010 samen ruim een half miljoen meer verwachten.

infogr subsidies 2010

De grootste stijger is Artis. In 2009 kreeg de Amsterdamse dierentuin vijfeneenhalf miljoen euro aan subsidie. In 2010 is dat ruim drie keer zoveel: bijna zeventien miljoen euro. Volgens Monica Rohling, directieadviseur van de gemeentelijke Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, is de verhoogde subsidie relatief. “Er is eigenlijk sprake van twee onafhankelijke subsidies: zo’n zes miljoen voor dagelijkse zaken wordt gehandhaafd, voor een grootschalige verbouwing van de dierentuin is de afgelopen twee jaar een slordige tien miljoen extra vrijgemaakt.” Deze tien miljoen wordt dit jaar pas bijgeschreven als subsidie, omdat Artis nog moest voldoen aan de voorwaarde van de gemeente om ook andere geldschieters te vinden.

Opvallend is de subsidie aan Ouder- en KindCentra (OKC). In 2010 nemen de OKC de vierde plek in op de lijst van tien grootste subsidietrekkers, met een totale subsidie van ruim veertien miljoen euro. Een jaar eerder kwamen de OKC’s nog niet in de lijst van subsidies voor. Volgens Adelien de Koster, beleidsmedewerker OKC, betekent dit niet dat de dienst in vorige jaren geen subsidie kreeg. “Eerdere jaren kwam het geld uit het potje ‘Jong Amsterdam Kinderen Eerst’ en van het Rijk.”

infogr subsidies 2009

Toename subsidie
Hoewel onlangs vier mbo-opleidingen van onderwijsinstelling ROC Amsterdam door de Onderwijsinspectie als ‘zwak’ zijn bestempeld, doet dit niets af aan de hoeveelheid subsidie die de instelling krijgt. Ook in 2010 kan ROC Amsterdam rekenen op zeker twaalf miljoen euro. Johan de Jong, adviseur Onderwijs en Strategie bij het ROC in Amsterdam meldt echter dat deze fondsen niet zijn bedoeld voor de mbo-opleidingen. “De subsidies zijn voor lessen in alfabetisering, Nederlands, voor inburgering, en volwassenenonderwijs. Die twaalf miljoen zal wel onder subsidies in de begroting staan, maar het is eigenlijk gewoon een contract dat we hebben met de gemeente Amsterdam.”

De Openbare Bibliotheek, het Stedelijk Museum en de Stadsschouwburg zien hun subsidie-inkomsten in 2010 stijgen ten opzichte van 2009, ondanks de economische crisis. De totale uitgaven aan subsidie gaan in de begroting van 2010 ook omhoog. Waar in 2009 nog bijna 260 miljoen euro werd begroot, geeft de gemeente Amsterdam in 2010 ruim driehonderd miljoen euro uit.

Volgens Levent Tukenmez, directie financiën van de gemeente Amsterdam is de stijging, ondanks de economische crisis, te verklaren. “De begroting van 2010 is in de zomer van 2009 gemaakt. Nu is de gemeente Amsterdam wel bezig met een grote heroverwegingsoperatie naar aanleiding van de crisis, maar die gaat pas in 2011 van start. In de begroting van 2010 zijn nog geen maatregelen genomen in het kader van de crisis.”

“Het bedrag dat de gemeente Amsterdam krijgt van het Rijk is al in 2008 en 2009 aangevraagd. Dat is een vast bedrag”, aldus een woordvoerder van wethouder van Financiën Lodewijk Asscher (PvdA).