Uitstel voorscholenplan IJburg door sterke toename kinderen

IJburg Bridge
Image by Bart van Damme via Flickr

Amsterdam – Het uitstel van het voorscholenplan op IJburg is voornamelijk te wijten aan een sterke groei van het aantal kinderen in die wijk. De begroting was daar niet op berekend. Dat zegt een beleidsmedewerker van stadsdeel Zeeburg. Met het voorscholenplan wordt beoogd de achterstand van kansarme kinderen nog voor ze naar de basisschool gaan, weg te werken. In maart zal het bestuur van het stadsdeel een nieuw besluit nemen.

Volgens de ambitie van Zeeburg zouden de tien basisscholen op IJburg elk van een voorschool worden voorzien. Alle kinderen tussen de 2,5 en 6 jaar zouden daar via een centrale aanmeldlijst terecht kunnen. Het stadsdeel had de sterke groei van kinderen op IJburg ‘niet kunnen voorzien’, aldus de medewerker. Om hoeveel kinderen het precies gaat, kon het stadsdeel niet zeggen. Wel bleek dat het geld dat Zeeburg in eerste instantie voor het project had begroot, door de groei niet toereikend was.  Zeeburg is nu op zoek naar financiële middelen om de begroting alsnog rond te krijgen.

Oorspronkelijk had het hele project eind 2009 al voltooid moeten zijn en zouden de tien basisscholen van IJburg allemaal een voorschool moeten hebben. Voor het project van start ging, waren er drie voorscholen op IJburg. Onderdeel van het project was bovendien een centrale aanmeldlijst waarmee een betere spreiding tussen kansarmere en kansrijkere kinderen kan worden gecreëerd.

In november 2009, vlak voordat een nieuwe voorschool zou worden geopend bij basisschool Het Podium, werd bekend dat het project voorlopig nog geen doorgang kon vinden. Er waren toen al twee mensen door kinderopvangorganisatie Partou aangenomen om de voorschool te gaan leiden. Zij werken nu tijdelijk bij andere kinderdagverblijven.