Het mes in subsidies?

Image by: Andy Ciordia (flickr)
Image by: Andy Ciordia (flickr)

Er moet de komende jaren fors bezuinigd worden.  Grote kans dat ook het mes zal worden gezet in de subsidies. Welke subsidies kunnen we missen? NAP maakte een rondgang langs de verschillende fracties in de gemeenteraad.

Amsterdam – De subsidie voor de autoloze zondag mag direct worden geschrapt van D66 en de VVD. Volgens Thijs Kleinpaste, voorlichter van D66, is de autoloze zondag ‘symboolpolitiek’.

“Dit project kost ruim 800.000 euro per jaar en levert geen echte verbetering van de luchtkwaliteit op.” Een deel van dit bedrag gaat naar subsidies voor speciale activiteiten die op een autovrije dag kunnen worden georganiseerd zoals Nordic Walking op de grachten en hinkelen op de Kinkerstraat.

Sociale domein

Marijke Ornstein, raadslid voor de VVD, ziet nog meer mogelijkheden om te bezuinigen. “In 2010 wordt een kleine veertig miljoen euro uitgegeven aan subsidies in het sociale domein. Voorbeelden zijn het spreekwoordelijke thee drinken in eigen kring, en buurtbarbecues.  Sommige van deze initiatieven zijn best sympathiek maar in tijden van crisis moet een afweging worden gemaakt. De VVD kiest er voor om vier miljoen euro te bezuinigen op deze subsidies.” VVD-raadslid Robert Flos voegt toe dat ook de subsidie voor “moestuinen op het dak van het stadhuis” mag worden geschrapt.

SP-raadslid, Laurens Ivens: “Wij kijken naar de grote lijnen. Op belangrijke zaken zoals zorg en milieu moet niet worden bezuinigd. Maar ik ga niet nu, in verkiezingstijd, zeggen welk subsidietje wel of niet geschrapt mag worden.”

Overlap

De Partij van de Arbeid(PvdA) en GroenLinks waren de afgelopen vier jaar verantwoordelijk voor het toekennen van de subsidies. Zij zien geen subsidies die direct kunnen worden afgeschaft. “Als er nutteloze of overbodige subsidies waren geweest, hadden we die natuurlijk allang afgeschaft”, aldus Marco de Goede, raadslid voor Groen Links.

Volgens de Goede kan er wel geld bespaard worden door subsidies slimmer te besteden en goed te kijken of subsidies elkaar niet overlappen. Als voorbeeld haalt hij operatie Frankenstein aan. Deze naam is gegeven aan een onderzoek naar instellingen in de jeugdzorg die subsidie ontvangen. De gemeente is dit onderzoek in 2007 opgestart.

“Er ligt nu een dik rapport op tafel waarin staat waar de dubbelingen zitten, welke instellingen hun subsidies efficiënt besteden en of er niet beter kan worden samen gewerkt tussen de instellingen die subsidie ontvangen. Daar moeten we natuurlijk mee aan de slag”, zegt De Goede.

Ook de PvdA wil doorgaan met Operatie Frankenstein en de dubbelingen opsporen, zegt raadslid Michiel Mulder. “Daarnaast wil de PvdA aan kunstinstellingen vragen om hun inkomsten te verhogen. Er komt dan extra geld vrij dat wij willen investeren in het verhogen van de toegankelijkheid van kunst.”

Verantwoording

De Goede vindt ook dat de verantwoording die aan de gemeente moet worden afgelegd in sommige gevallen is doorgeslagen. “Als je als sportclub subsidie krijgt, moet je precies invullen hoeveel werk elke vrijwilliger doet.” Hij vraagt zich af of dat nodig is. “Wees blij dat die vrijwilligers er zijn. Ik ken ook ondernemers die klagen dat ze zoveel formulieren moeten invullen voor een subsidieaanvraag, dat ze er maar helemaal niet aan beginnen. Dat kan niet de bedoeling zijn.”