Leren 'Meedoen in Noord'

Stadsdeel Amsterdam-Noord wil met de subsidieregeling ‘Meedoen in Noord’ bijdragen aan de sociale samenhang en leefbaarheid van de buurt. Welzijnsorganisatie Solid ondersteunt bewoners in het aanvragen van de subsidie en de uitvoering van de projecten. Gisteravond verzorgde zij de workshop ‘subsidie aanvragen’.

Amsterdam – In een vergaderzaaltje in Nieuwendam geeft Abdel Elamri van welzijnsorganisatie Solid uitleg over de subsidieregeling ‘Meedoen in Noord’. “Zomaar een buurtborrel voor de gezelligheid kan niet”, vertelt hij een van de aanwezigen. Maar als je het omschrijft als een activiteit ter bevordering van contacten tussen verschillende groepen buurtbewoners kan het wel.

Terwijl bevroren vingers worden verwarmd aan plastic bekertjes met koffie of thee, wordt er gesproken over kookcursussen en speeltuinen. Vijf mensen uit verschillende wijken in Amsterdam-Noord zitten rond een tafel over hun ideeën voor verbetering van de buurt te praten. Het is rustig, want de deadline voor projectvoorstellen is pas op 15 maart.

Mohammed Faiq vertelt over zijn ervaringen als buurtvader. De vier anderen hebben nog weinig ervaring met vrijwilligerswerk voor de wijk. Twee jonge vrouwen en twee mannen van middelbare leeftijd discussiëren over hoe ze “iets leuks kunnen doen voor buurt”;  ze praten over hun plannen, en dromen hardop over de subsidiebijdrage.

Meedoen in Noord’ is onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Stadsdeel Amsterdam Noord wil met de subsidieregeling meer mensen betrekken bij het creëren van “een prettige en veilige omgeving.”

Welzijnsorganisatie Solid wordt gefinancierd door het stadsdeel.  Solid heeft de taak om sociale structuren te versterken en individuele bewoners en bewonersgroepen te ondersteunen.  Solid moet al haar activiteiten aan het stadsdeel verantwoorden.

Solid organiseert de workshop ‘subsidie aanvragen’ om buurtbewoners te helpen met het realiseren van hun plannen. Sinds 1 januari 2009 heeft het stadsdeel nieuwe regels en criteria voor de besteding van fondsen voor sociale cohesie en de leefbaarheid van de wijk. “Vroeger kreeg een organisatie subsidie, de buurtbeheergroepen bijvoorbeeld. Nu is er alleen subsidie voor activiteiten.”

Hanneke van der Aalst, ook werkzaam bij Solid, legt uit dat deze nieuwe regels voor problemen zorgen.  Zo was er een buurtgroep die een bloemstuk wilde kopen voor de begrafenis van een overleden vrijwilliger. “Maar volgens de nieuwe regels kan dit niet, want een bloemstuk is geen activiteit.”

Tijdens de bijeenkomst wordt duidelijk dat met een beetje creativiteit de striktheid van de nieuwe regelgeving te omzeilen is. Een nieuwe speeltuin is bijvoorbeeld geen activiteit, maar de speelmiddagen die worden georganiseerd, zijn dat wel. Voor de sport- en spelactiviteit moet de speeltuin wel eerst gebouwd worden. “Activiteit is een breed begrip” besluiten de aanwezigen.

Ze hebben zich goed voorbereid en zijn vol vertrouwen dat hun plannen aan de criteria voldoen. Van der Aalst noemt ze “de elitebewoners van Noord.” Meestal komen er laag opgeleide mensen op de training af, die meer moeite hebben met het invullen van het formulier.

Aandikken
“Om de kans op goedkeuring van je voorstel te vergroten, moet je sociale cohesie áltijd als argument gebruiken”, vertelt Van der Aalst. “Je mag dat best een beetje aandikken.” Collega Elamri is het met haar eens en drukt de aanwezigen op het hart om zo veel mogelijk met termen als ‘sociaal isolement’ en ‘participatie’ te strooien. Een buurtbarbecue met allochtone vrouwen kan waarschijnlijk wel op subsidie rekenen. Ook een schoonmaakactie door hangjongeren maakt goede kans.

Van der Aalst legt uit dat het stadsdeel op zoek is naar verfrissende geluiden. “Dat mag best oude wijn in nieuwe zakken zijn”, zegt ze. “Als het maar goede wijn is” grapt een van de aanwezige buurtbewoners. Ze grijpen daarom terug naar bekende buurtactiviteiten. Zoals de twee jonge vrouwen uit Tuindorp Oostzaan. Zij wonen in een nieuwbouwwijk die is neergezet binnen een bestaande wijk. Om aansluiting te vinden bij de ‘oorspronkelijke bewoners’ willen ze een buurtfeest organiseren, met een djembé workshop voor de kinderen.

Dat de subsidieregeling soms onlogisch is, realiseert Van der Aalst zich. “Elke keer als ik deze training geef, loop ik tegen nieuwe knelpunten aan” zegt ze. Zo is vaak onduidelijk of een idee bij ‘Meedoen in Noord’ hoort of dat het beter past in de wijkaanpak voor Vogelaarwijken. Vier ‘probleemwijken’ in Noord krijgen extra geld om er ‘prachtwijken’ van te maken. Voor beide subsidiepotjes gebruikt het stadsdeel hetzelfde formulier. Van der Aalst vindt het vooral jammer dat de nieuwe regeling gericht is op korte termijn activiteiten, terwijl steviger beleid volgens haar noodzakelijk is.

Wat onder ‘meedoen’ valt is bovendien niet voor iedereen even duidelijk. De penningmeester van de buurtcommissie in Disteldorp wil subsidie aanvragen voor het bouwen van aanlegsteigers aan de kade. Op het oog heeft dit weinig te maken met sociale samenhang. “Je kunt dit altijd proberen zolang je er maar bij vertelt dat het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid.” aldus Elamri. “Nee heb je, ja kan je krijgen.”