Subsidie voor groene daken werkt nog niet

Daktuin RVU
Image by Merel en Harald! via Flickr

Amsterdam Amsterdammers vragen nauwelijks subsidie aan voor groene daken. Bij de drie stadsdelen die subsidie verlenen zijn alleen bij Stadsdeel Centrum vijf aanvragen geweest. Dit blijkt uit een rondgang van deze krant. Bij de stadsdelen Westerpark en Oud-Zuid kwam geen een aanvraag binnen.

Een ‘groen dak’ houdt in dat het dak begroeid is. Begroeide daken vangen water op, isoleren het huis beter, zuiveren de lucht en zorgen voor meer leefruimte voor vogels en insecten in de stad. In verschillende steden in Nederland  stimuleert de gemeente daarom de aanleg ervan met subsidie.

In Amsterdam hebben de stadsdelen Centrum en Westerpark sinds eind 2008 een potje voor groene daken, Oud-Zuid sinds afgelopen zomer en stadsdeel Osdorp sinds dit jaar. De gemeenteraad van Amsterdam behandelt morgen een voorstel om subsidies te verlenen voor groene daken groter dan 40 m2 in de hele stad. In december is het budget hiervoor, 250.000 euro, al goedgekeurd.

De subsidieregelingen verschillen per stadsdeel. Het bedrag dat bewoners per vierkante meter dak krijgen varieert van twintig tot vijftig euro, waarbij maximaal de helft van de kosten wordt vergoed. Gemiddeld kost het laten aanleggen van een groen dak zo’n zeventig euro per vierkante meter, als je het zelf doet kan je met minder uit. Het bedrag dat de stadsdelen maximaal uitkeren voor een dak loopt uiteen van 1000 (Centrum) tot 2500 euro (Westerpark). De budgetten van de stadsdelen voor groene daken zitten tussen de 10.000 (Westerpark) en 20.000 (Centrum).

De stadsdelen hebben verschillende verklaringen voor het feit dat er weinig tot niet gebruik is gemaakt van de subsidieregeling. Centrum zegt dat de regeling nog vrij nieuw is. Westerpark denkt dat het met ‘bijkomende kosten’, bijvoorbeeld voor bouwkundige aanpassingen, toch nog te duur is voor mensen. Ook Oud-Zuid vermoedde dat het met de kosten te maken had, en gaat per maart de subsidie verhogen naar 50 euro per m2.

Volgens Sven Kuijk van dakdekkersbedrijf Ecodaken zijn de kosten niet de enige drempel voor bewoners om een groen dak aan te laten leggen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, is het verplicht een inspecteur te laten komen, die peilt of het dak sterk genoeg is. “Zo’n constructief advies kost vijf-, zeshonderd euro. Als het dak niet sterk genoeg is, komen de kosten voor rekening van de bewoner.” Als de aanleg wel doorgaat, vergoedt het stadsdeel 200 euro voor de inspectiekosten. In de nieuwe regeling voor grote daken die gemeentebreed wordt ingevoerd, is een inspectie niet meer verplicht. Ook in de aangepaste regeling van Oud-Zuid is die eis afgeschaft.

Leora Rosner, van het burgerinitiatief Netwerk Groene Daken denkt dat de subsidie zonder een goede campagne nog steeds geen succes zal worden. “Voor elk product dat je in de markt zet, moet je reclame maken.” Ze vergelijkt het met de subsidie voor zonnepanelen. Daarvoor werd gemeentebreed campagne gevoerd, met de leus ‘Met gemak zon op je dak’. In stadsdeel Osdorp was het potje voor zonnepanelen binnen twee maanden op en stelde het stadsdeel 70.000 euro extra beschikbaar.