Huizenveilingen langzaam minder schimmig

A bicyclist in Amsterdam, the Netherlands.
Image via Wikipedia

Amsterdam – Het kopen van een huis op een veiling is voor de meeste particulieren nog een ver-van-hun-bed-show, volgens Leo van de Pas van woningmarktcijfers.nl. “De veiling is een wereld die wordt gedomineerd door handelaren die afspraken met elkaar maken over wie hoeveel gaat bieden. De handelaren spelen nog steeds een verdeel-en-heersstrategie op de veiling.” Toch zijn er wel veranderingen in gang gezet.

Al in 2007 bleek uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie dat de houding van de handelaren ervoor zorgde dat woningen op de veiling minder opbrengen dan op de vrije markt. Gemiddeld bleek een huis op de veiling voor 70% van de prijs op de vrije markt te worden verkocht. Volgens de onderzoekers kwam dit onder andere doordat handelaren de prijs beïnvloeden door onderlinge afspraken. Naar aanleiding hiervan besloten hypotheekverstrekkers, notarissen en het Waarborgfonds Eigen Woning twee jaar geleden het veilingsysteem op de schop te nemen. Het systeem moest toegankelijker en transparanter worden, weg uit de schimmige achterafzaaltjes.


De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) meldt dat er sinds die tijd “zeker stappen zijn genomen”, maar het is nog niet gelukt de particulier meer bij de veilingen te betrekken. “Veilingen zijn niet meer zo versnipperd als toen. In het land zijn er 16 vaste veilingplaatsen die op vaste dagen veilingen hebben. Nu moeten we de veilingen nog zo regelen dat particulieren ook gewoon kunnen deelnemen, ” aldus de woordvoerder.

Nu zitten particulieren direct vast aan een huis als ze die op een veiling gekocht hebben. Ze hebben geen wettelijke bedenktijd van drie dagen en kunnen geen voorbehouden maken. Dit moet anders volgens de NVB. Bovendien moeten particulieren de woningen vooraf kunnen bezichtigen met een taxateur, en de tijd krijgen om een hypotheekofferte te laten opstellen. Vereniging Eigen Huis (VEH) juicht de beoogde aanpassingen toe. “Hoe meer mensen op de veilingen afkomen, hoe beter dit zal zijn voor de prijzen die voor de huizen worden betaald,” meldt de woordvoerder.

Didi van Elsaker, directeur van de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling (EAOGV) ziet voor haar stad het nut van de veranderingen niet. In Amsterdam kunnen mensen mensen al voor de veiling bezichtigen. Wel moeten ze direct kopen. “Dat je op een veiling geen voorbehouden kan maken en geen bedenktijd hebt, dat hoort juist bij een veiling. De bank wil direct geld zien.” De meeste particulieren volgens Van Elsaker weg omdat ze het te eng vinden. “Het is spannend, het gaat allemaal heel snel. Je moet je bod roepen. Dat is eng hoor, als je geen ervaring hebt. ”

Reblog this post [with Zemanta]