‘Onderwijsaanbod Amsterdamse scholen schiet tekort’

Lokaal
Image by Captain Chaos via Flickr

Amsterdam, 2 feb – Amsterdamse middelbare scholen moeten hun onderwijsaanbod beter afstemmen op de vraag onder leerlingen en ouders. Dat vinden Onderwijs Consumenten Organisatie Amsterdam (OCO) en stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA).

Jaarlijks stappen ruim 7000 leerlingen van de basisschool over naar een van de ongeveer 70 Amsterdamse middelbare scholen. Het aantal leerlingen dat wordt uitgeloot voor de school van hun eerste voorkeur, neemt de afgelopen jaren toe. Voor het schooljaar 2007/2008 werden 134 leerlingen uitgeloot, het jaar daarop 431 en vorig jaar 623. Vorig jaar konden voor het eerst niet alle kinderen worden geplaats in een tweede lotingsronde, waardoor een derde nodig was. “We verwachten dat er dit jaar meer dan 800 leerlingen worden uitgeloot”, zegt Tamar van Gelder van Onderwijs Consumenten Organisatie Amsterdam (OCO).

“Als je wordt uitgeloot, zitten alle andere goede scholen die je op het oog had inmiddels vol”, zegt VSA-voorzitter Krijn van Beek. “Ouder en kind moeten zich vervolgens opnieuw oriënteren naar scholen die ze in eerste instantie nooit hadden gekozen.” Leerlingen die voor de twee keer worden uitgeloot kunnen volgens Van Beek alleen terecht bij scholen die slecht staan aangeschreven of een onvoldoende krijgen van de Onderwijsinspectie, zoals het Berlage, Cartesius of Amstellyceum.

Uit gegevens van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) blijkt dat het aantal havo/vwo-adviezen in Amsterdam de afgelopen vier jaar met zeven procent is toegenomen naar 53 procent van alle leerlingen. Het moet volgens OCO nog blijken of de bestaande scholen die groeiende vraag kunnen opvangen.

“De lotingsproblemen worden elk jaar groter”, vertelt Van Gelder. “Het aantal leerplekken op goede scholen strookt niet met de vraag van de leerlingen en ouders.” Middelbare scholen moeten volgens Van Gelder schooladviezen beter inventariseren en afstemmen op het huidige aanbod. Daarnaast moeten populaire scholen die goed presteren gaan samenwerken met andere scholen. Volgens VSA-voorzitter Van Beek moeten er ook meer klassen worden gecreëerd.

“Het onderwijsaanbod is ruimschoots voldoende”, garandeert Hans Dankaart, secretaris van OSVO, de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs. “Volgens het elektronisch loket van DMO – dat het aantal leerlingen en hun schooladviezen registreert – is er voldoende aanbod om alle kinderen onder te brengen.”

Daarbij neemt het aantal beschikbare leerplekken dit jaar toe, zegt Dankaart. “Op 18 afdelingen van Amsterdamse middelbare scholen is er sprake van extra leerplekken. Dat betekent dat er klassen bij komen of dat de klassenomvang wordt verhoogd. Het Bredero College heeft dit jaar bijvoorbeeld 28 extra plaatsen.” De volledige lijst verschijnt volgende week op de OSVO-website.

Enhanced by Zemanta