Onzekerheid rondom banen in pgb hulpverlening

Het plan voor een nieuwe kwaliteitseis voor zorg betaald vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente Amsterdam leidt tot onzekerheid onder hulpverleners. Zelfstandige pgb-bedrijfjes weten niet of ze kunnen blijven bestaan.