Onzekerheid rondom banen in pgb hulpverlening

Het plan voor een nieuwe kwaliteitseis voor zorg betaald vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente Amsterdam leidt tot onzekerheid onder hulpverleners. Zelfstandige pgb-bedrijfjes weten niet of ze kunnen blijven bestaan.

Amsterdam ontwikkelt momenteel de “robuust pgb Amsterdamse formule” waarin een kwaliteitseis wordt opgenomen. De criteria om die kwaliteit te meten zijn nog onduidelijk. Dat zorgt voor onzekerheid onder hulpverleners; zij weten niet of ze na de ingang van de eis in 2015 nog bekwaam zijn om zorg te leveren. Met pgb kunnen mensen met een beperking of ouderen zelf hun begeleiding, verpleging of huishoudelijke hulp regelen. De taak om dit budget uit te delen verschuift in 2015 van het rijk naar de gemeente.

Per Saldo, met 25.000 leden de grootste belangenvereninging voor pgb, vindt de kwaliteitseis “onuitvoerbaar”. Een woordvoerder: “Met een pgb mag een persoon zelf zijn zorgverleners kiezen en zelf beslissen hoe hij de zorg krijgt. Kwaliteit is voor de een anders dan voor de ander. Neem bijvoorbeeld Hans. Hij heeft een dwarslaesie en moet elke dag om vijf uur op. Hij kiest zelf de mensen die hem helpen, betaalt ze vanuit pgb. Hij leert ze precies hoe hij het hebben wil. Hoe ga je in zo’n geval kwaliteit meten?” Als Hans’ hulpverlener niet is aangesloten bij een zorginstelling of geen diploma’s heeft, kan de nieuwe kwaliteitseis hem buiten spel zetten.

Op nationalehulpgids.nl bieden zelfstandige hulpverleners, zoals ZZP’ers en studenten, zich aan. Directeur Tom Verhagen zegt dat de site zich al bezighoudt met de Amsterdamse pgb-formule. Er wordt samen met de gemeente nagedacht over de criteria die aan de kwaliteitseis verbonden gaan worden. “Het is nog een pilot. Laat ik het zo zeggen: ik denk dat de Amsterdamse formule een risico gaat vormen voor mensen zonder specifieke opleiding in de zorg.”

Verhagen vindt dat er al genoeg regelgeving is in de zorg. “Amsterdam moet oppassen dat ze met deze formule het idee van pgb niet de nek omdraait. Keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid staan juist centraal.”

Wethouder van der Burg (Zorg, VVD) zegt in een reactie dat de gemeente de pgb-formule voor de zomer rond heeft. Van der Burg: “Ik ben een groot voorstander van pgb, maar ik wil misbruik voorkomen. Over of mensen diploma’s hebben, maken wij ons niet zoveel zorgen. Als een moeder jaren in de zorg heeft gewerkt, en ze neemt daarna de zorg voor haar eigen kind op zich, dan is het meteen geregeld. Hulpverleners moeten wel gaan werken met een zorgplan.”

Lees hier een interview met een particuliere pgb-zorgverlener.