Steeds drukker bij Juridisch Loket

Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op het Juridisch Loket in Amsterdam. Ten opzichte van 2011 zijn in 2012 17,1 procent meer verzoeken gedaan voor juridische bijstand. Dat is meer dan de landelijke stijging van 12 procent.