De lessen van de Kolenkit

De Kolenkitbuurt in Amsterdam West gold in 2007 als de slechtste wijk van Nederland. Miljoenen werden uitgetrokken en mooie plannen volgden. En toen kwam de crisis. Een portret van een zorgenkind.