Schrappen openbare ruimte-belastingen: raakt de stad nu vol?

Metershoge reclameborden, tenten voor evenementen en terrassen op straat. Vanaf dit jaar hoeft de Amsterdamse ondernemer daar bijna geen – en in 2017 helemaal geen – belasting meer over te betalen. Maar hoe zit het met de binnenstad? Raken de nu al volle straten door het wegvallen deze maatregel onbegaanbaar? Amsterdam – Vanaf de brug […]

Precariobelasting in Amsterdam ter discussie

Nederlandse gemeenten houden er in hun begroting voor 2010 rekening mee dat de Tweede Kamer een deel van de precariobelasting zal afschaffen. In Amsterdam wil een aantal partijen de gehele precariobelasting afschaffen. Amsterdam – Naar verwachting zal de belasting die nutsbedrijven op leidingen en telefoonkabels moeten betalen komend jaar door de Tweede Kamer worden afgeschaft. […]