Precariobelasting in Amsterdam ter discussie

Damrak
Jeanine van Pinxteren (GroenLinks): “Denk bijvoorbeeld aan het Damrak. Daar is sprake van ernstige vervuiling en verrommeling.”

Nederlandse gemeenten houden er in hun begroting voor 2010 rekening mee dat de Tweede Kamer een deel van de precariobelasting zal afschaffen. In Amsterdam wil een aantal partijen de gehele precariobelasting afschaffen.

Amsterdam – Naar verwachting zal de belasting die nutsbedrijven op leidingen en telefoonkabels moeten betalen komend jaar door de Tweede Kamer worden afgeschaft. Deze zogenaamde precariobelasting wordt geïnd door de Nederlandse gemeenten. Zij hebben in hun begroting voor 2010 ingecalculeerd dat de precario-inkomsten zullen dalen met ruim 30 miljoen euro, blijkt uit cijfers die vorige week door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd werden.

De precariobelasting wordt niet alleen opgelegd aan nutsbedrijven, maar ook aan ondernemers die op de stoep of aan de gevel een voorwerp willen plaatsen. Het precariotarief varieert van een paar tot tientallen euro’s per vierkante meter per jaar. In Amsterdam ligt de verantwoordelijkheid voor de precariobelasting bij de stadsdeelbesturen.

Om ondernemers in deze moeilijke economische tijd tegemoet te komen, pleiten de VVD en het CDA in Amsterdam voor de afschaffing van de volledige precariobelasting. “Wij willen kosten vrijmaken voor de ondernemers en tegelijkertijd overbodige regels afschaffen. Ook als dit geld kost”, zegt VVD-raadslid Huub Verweij. Het Amsterdamse CDA heeft de afschaffing van de precariobelasting zelfs opgenomen in het partijprogramma.

SP-voorzitter Laurens Ivens kan zich niet vinden in dit standpunt van de VVD en het CDA: “Het is goed dat de precariobelasting er is, zodat ondernemers niet worden gestimuleerd om overal zomaar borden op te hangen.” GroenLinks-raadslid Ruimtelijk Ordening Jeanine van Pinxteren sluit zich aan bij Ivens: “Het is niet om ondernemers in de weg te staan, maar om de rotzooi op de stoep tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het Damrak. Daar is sprake van ernstige vervuiling en verrommeling.”

PvdA-raadslid Michiel Mulder laat het standpunt van zijn partij nog in het midden: “Wij geven geen prioriteit aan het afschaffen van de precariobelasting, maar ik ga niet vooruit lopen op eventuele coalitieonderhandelingen.”

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart, zullen de Amsterdamse burgers ook nieuwe deelraadsleden kiezen. Als VVD, CDA en PvdA een meerderheid bereiken, zou dit in een aantal stadsdelen kunnen leiden tot de afschaffing van de precariobelasting. In een peiling van de gemeentelijke dienst Onderzoek en Statistiek (O+S) van afgelopen woensdag staan VVD, CDA en PvdA gezamenlijk op 21 van de 45 gemeenteraadszetels.

Volgens Kees Verhoeven, directeur van ondernemersorganisatie MKB Amsterdam, “kan het niet zo zijn dat je in het ene stadsdeel nul euro en iets verderop honderd euro moet betalen. Liever zouden we zien dat in alle stadsdelen de precariobelasting helemaal wordt afgeschaft.”

Een reactie op “Precariobelasting in Amsterdam ter discussie

  1. Truely frustrating. I pay for a terrace licence, which is hard enough, as they are only 3 little benches which are often more a hassle than a pleasure AND then ontop of that I pay “precario”. I do not know how the city council gets away with charging you twice. Neither is it small amounts. Even if you try make the street view prettier by putting a pot plant out (which unfortunately dogs like more than customers), the city council naps you with “precario”.
    What are you to do?

Reacties zijn gesloten