"Aanpak Asscher zorgt voor meer illegaliteit"

A view of two brothels in a small street in Am...
Image via Wikipedia

Wethouder Asscher wil illegaliteit en mensenhandel terugdringen met  een minimumleeftijd van 23 jaar voor prostituees. Belangengroepen en maatschappelijke organisaties vrezen voor een averechts effect.

Amsterdam –“Juist de slachtoffers van mensenhandel die verstopt zitten in een of ander schimmige buitenwijk, zijn niet te bereiken zijn voor hulpverleners. Op de Wallen wordt er tenminste nog gecontroleerd door politie, maatschappelijk werk, GGD en zelfs de arbeidsinspectie”, verzucht Ineke Smit, directeur van Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha). Belangengroepen en maatschappelijke organisaties reageerden gisteren sceptisch op de nieuwe plannen van de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) in de strijd tegen mensenhandel en illegale prostitutie. Mariska Majoor van het Prostitutie Informatie Centrum (PIC) “ergert” zich aan Asscher die de Wallen niet “wil kennen of begrijpen”. “Asscher weet dat hij met zijn plannen mensenhandel niet aanpakt. Hij wil op de valreep nog even aan de zijn campagne werken over de rug van de Amsterdamse prostituees. ”

Gisterochtend maakte Asscher zijn plannen in de Telegraaf bekend. Een van die plannen is het verhogen van de minimumleeftijd van prostituees op de Wallen in Amsterdam van 18 naar 23 jaar. In de toekomst zullen de prostituees zich wat hem betreft moeten laten registreren via de GGD, die controleert of de vrouwen de juiste leeftijd hebben. Op dit moment is er geen verplichte registratie voor zelfstandig werkende prostituees

Asscher neemt met zijn plannen een voorschot op de nieuwe landelijke prostitutiewet, die op dit moment ter goedkeuring bij de Tweede Kamer ligt. In deze wet staat onder meer dat prostituees zich verplicht moeten laten registeren. Maar er is geen verhoging van de minimumleeftijd voor prostitutie in opgenomen. Tijdens het maken van het wetsvoorstel is wel nagegaan of de wettelijke leeftijdsgrens verhoogd moest worden naar 21 jaar. Maar de VVD, GroenLinks en Asscher’s eigen partij, de PvdA, vreesden dat de jongere prostituees door de hogere minimumleeftijd in de illegaliteit zouden belanden. Nu kunnen gemeenten zelf een hogere leeftijdsgrens instellen, het moet nog blijken of dat na invoering van de prostitutiewet zo blijft.

Volgens CoMensha, het landelijk centrum voor de aanmelding en registratie van slachtoffers van mensenhande, zal Asscher’s plan om op de Wallen prostitutie onder de 23 te verbieden averechts werken. “Als je die meisjes niet toelaat op de Wallen, dan gaan ze alleen maar de illegaliteit in. Daar verliezen we elk contact.” Ook Marije van Stempvoort, beleidsmedewerker van Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk (Humanitas PMW) wijst hierop. “Het is bekend dat er veel vraag is naar jonge meisjes van 18 jaar.  Als je deze groep helemaal geen plaats geeft op de Wallen, dan zullen zij van de radar verdwijnen. De vraag is namelijk niet weg.”

De woordvoerder van Asscher, Herbert Raat, laat weten dat hij “niet zoveel kan” met dit argument. “Als dat het argument is dan dan kun je net zo goed niets meer doen. Want dan kun je toch nooit meer iets verbieden?” Raat benadruk dat het in eerste instantie om een “politiek voorstel” van Asscher gaat. “De plannen komen niet uit het college, het is echt een partijstandpunt. Maar ik vind het lovenswaardig dat Asscher de jonge en kwetsbare meisjes op de Wallen zo probeert te beschermen.” Het landelijke standpunt van de PvdA verschilt dus van het Amsterdamse standpunt, maar dat “gebeurt wel vaker”, aldus een woordvoerder van de partij.

Maar ook het argument dat je door de hogere leeftijdsgrens de kwetsbare meisjes eruit pikt, gaat niet op volgens Ineke Smit. “Met zo’n leeftijdsgrens filter je de kwetsbare groepen, zoals meisjes met minder verstandelijke vermogens of psychische problemen, er echt niet uit. Die meisjes zijn namelijk op hun 23ste en ook op hun 28ste nog kwetsbaar.”

Asscher heeft een verkeerd beeld van de Amsterdamse Wallen, melden zowel Mariska Majoor van PIC als  Ineke Smit. Het is bij de politie en hulpverleners “allang bekend” dat mensenhandel juist plaatsvindt in de verborgen circuits, aldus Smit. “De slachtoffers van mensenhandel bevinden zich in flatjes in de buitenwijken van de stad, in schimmige hotels en op boerderijen op het platteland. Die meisjes zitten echt niet meer in de gecontroleerde seksbedrijven op de Wallen. ” Dit is volgens hen een belangrijke reden waarom de plannen van Asscher ook geen effect zullen hebben in de strijd tegen mensenhandel.

Asscher had beter echte maatregelen tegen mensenhandel kunnen voorstellen dan verkiezingsretoriek volgens Mariska Majoor. “Als Asscher werkelijk de meisjes wil helpen en niet alleen zijn verkiezingscampagne, moet hij het op een heel andere manier aanpakken. Dan moet hij praten met de prostituees zelf, de GGD, de raamexploitanten en de hulpverleners. Hij zou bij hen moeten nagaan wat de beste mogelijke oplossing is.” Dat  is ook wat de coalitiepartner van de PvdA in het Amsterdamse college, GroenLinks, liever had gezien. “Je kunt beter eens met de vrouwen daar gaan praten in plaats van repressieve regels opleggen die geen daadwerkelijke bescherming bieden,” aldus een woordvoerder van de partij. CoMensha heeft een concreet voorstel aan Asscher: “Steek geld in recherche en opsporingsteams die zich richten op louche websites en schimmige mobiele telefoonnummers. Zo spoor je de meisjes op die uitgebuit worden.”

Reblog this post [with Zemanta]