Hervormingsplannen geesteswetenschappen UvA ingediend

Hoe moet het nu verder met de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam? Vanaf 2016 moeten zij tussen de 7 en 10 miljoen euro bezuinigen. Vandaag dienen vier werkgroepen hun plannen voor hervorming van de faculteit in.
800px-Uva33

Op 10 november 2014 stuurde het dagelijks bestuur van FGW een discussiestuk van zijn hervormingsplannen. In dit zogenaamde Profiel 2016 werd een radicale oplossing voorgesteld: één brede bacheloropleiding voor alle geesteswetenschappen, het zogenaamde Liberal-Arts-model. Het voorstel leidde tot veel protest. De faculteit stelde daarom vier werkgroepen aan met daarin onder andere docenten, studenten en bestuursleden om te discussiëren en te praten over de herinrichting van de faculteit.

Tijd
Noeri van den Berg (1991), voorzitter van de studentenunie ASVA, is sceptisch over de rol van de werkgroepen. Hij vindt dat er te weinig tijd voor de besprekingen wordt genomen. “Wat de werkgroepen doen, is heel belangrijk en goed, maar het is niet iets wat in twee maanden kan worden gedaan. En dan hebben we het ook nog eens over de maanden december en januari. Door het kerstreces missen er twee weken. De werkgroepen hebben vier bijeenkomsten gehad, that’s it. Dat terwijl het onderwerpen zijn waarbij het echt heel belangrijk is om goed de tijd te nemen.”

Frank van Vree (1954), decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen, is het oneens met Van den Berg. “Ik geloof niet dat langer nadenken over de grote lijnen meer oplevert. Dit worden geen uitgewerkte voorstellen. Het worden bouwstenen op grond waarvan we bepalen welke zaken we het komend halfjaar gaan uitwerken. Er zitten zestig mensen in die werkgroepen. We mogen er vanuit gaan dat er goed na is gedacht als er zoveel mensen bij het proces betrokken zijn. Volgens mij zijn wij de meest democratische faculteit.”

Van Vree benadrukt de haast die achter de hervormingen zit. “Er ligt een dringend verzoek van het College van Bestuur om met een plan van aanpak te komen hoe wij de toekomst in willen. Als we in 2016 iets willen veranderen, dan moeten we in september in grote lijnen weten wat we gaan aanbieden. Daarnaast hebben we een oplopend tekort. Als je de hervormingen een jaar uitstelt, betekent dit dat het tekort verder oploopt en bovendien dat je mensen in onzekerheid stelt.”

Studenten aantrekken
Maar is bezuinigen wel de enige optie? Noeri van den Berg denkt van niet. “De vraag binnen de werkgroepen was direct al: hoe gaan we bezuinigen? Maar je kunt een tekort op twee manieren oplossen. Minder geld uitgeven, of meer inkomsten genereren. Je zou meer inkomsten kunnen halen door meer studenten aan te trekken. Dat zijn interessantere vragen. Wat is de kracht van onze faculteit? Wat zou er beter kunnen?”

“Studenten aantrekken is inderdaad een optie”, zegt van Vree, “maar daar kun je niet op gokken. Als de studentenaantallen stijgen dan zie je de inkomsten pas vertraagd over twee jaar stijgen. Onze problemen en tekorten spelen nu.”

Een goede optie om meer studenten naar de faculteit te halen zou een brede studie naast de bestaande opleidingen zijn, volgens Van den Berg. “Veel mensen weten nog niet wat ze willen doen, dus staan open voor een Liberal-Arts-model of een brede bachelor. Daar is in principe niets mis mee, maar niet als vervanging van de bestaande bachelors. Zet het er gewoon naast. Dan haal je meer geld binnen omdat je de studentenaantallen laat toenemen. Maar dan ga je niet rigoureus iets wegsnijden, omdat er ineens een tekort ontstaat.”

Over deze suggestie laat Frank van Vree zich nog niet uit. “Ik ga nu niks zeggen, want één van de werkgroepen onderzoekt het idee om een of twee brede opleidingen naast de bestaande opleidingen te doen. Of misschien ter vervanging van een klein deel van de bestaande opleidingen.”

Het faculteitsbestuur behandelt deze week de voorstellen van de werkgroepen. Of de stukken openbaar worden, kan het bestuur nog niet zeggen.