Wijksteunpunt Wonen ter discussie

debat
Deelnemers aan het debat vlnr: Van der Ree (VVD), Ivar Manuel (D66), Maarten van de Poelgeest (GL)

Amsterdam – VVD, D66 en CDA willen bezuinigen op de Wijksteunpunten Wonen. Dit bleek gisteren tijdens een verkiezingsdebat in het Nieuwe Kafé op de Dam in Amsterdam. Het debat werd georganiseerd door de Amsterdamse Huurdersvereniging die juist voorstander is van uitbreiding van deze steunpunten.

Sinds september 2007 beschikt ieder stadsdeel in Amsterdam over een Wijk Steunpunt Wonen. Hier kunnen bewoners terecht met klachten over hun huurwoningen en vragen over het Amsterdamse woningbeleid.

Volgens een woordvoerder van de Huurdersvereniging spelen de steunpunten een belangrijke rol bij het in kaart brengen van wanbeleid van woningcorporaties en particuliere verhuurders. “Het zijn de ogen en oren van de buurt en deze informatie helpt de gemeente om knelpunten effectief aan te pakken.”

De gemeente Amsterdam financiert de Wijksteunpunten sinds de oprichting in september 2007 jaarlijks met één miljoen euro. Ook voor 2010 is dit bedrag begroot. Daniel van der Ree, nummer zes op de lijst van de VVD en momenteel fractievoorzitter in Oud Zuid, vindt dat dit bedrag omlaag kan en efficiënter moet worden besteed.

“Er moet in totaal 375 miljoen bezuinigd worden in Amsterdam en ook de Wijksteunpunten kunnen hier niet aan ontkomen. Met de samenvoeging van de stadsdelen kunnen steunpunten worden samengevoegd om zo efficiënter te werken. Ook kunnen we kijken welke stadsdelen de steunpunten het hardste nodig hebben, daar kan dan wat extra geld. Dat geld kan worden gekort op de steunpunten in stadsdelen waar de stadsvernieuwing grotendeels is afgerond, zoals de Pijp”, aldus Van der Ree. Ook het CDA en D66 willen bezuinigen op de Wijksteunpunten.

Hans Weevers, nummer vier op de lijst van de PvdA en adviseur van de Nederlandse Woonbond, vindt dat er op de Wijksteunpunten niet bezuinigd mag worden. “De PvdA wil de Wijksteunpunten handhaven en het liefst uitbreiden. Vooral in de stadsdelen buiten de ring, waar de meeste kwetsbare groepen wonen, is versterking nodig.” De SP en GroenLinks delen zijn standpunt. Hans Bakker van de SP: “Buiten de ring wonen de meest kwetsbare groepen en juist daar zijn de steunpunten nog zwak. Daar moet dan ook extra in geïnvesteerd worden.”

Volgens de laatste peilingen van de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam, zouden de VVD, D66 en het CDA samen goed zijn voor 20 van de 45 zetels.