"Het is nu eerst overleven"

Werkdruk
Het ontslaan van personeel heeft extra invloed op de werkdruk, die op sommige momenten toch al vrij hoog is. De vestiging van Marja probeert inmiddels op allerlei manieren kinderen op de opvang te houden. “Normaal sluiten we om zes uur, maar nu blijven we voor één jongetje tot 18.45 open”, zegt Marja. “Gewoon omdat er toch geld binnen moet komen.’ Het extra werk dat ze moet doen, neemt ze voorlopig maar voor lief. “Anders heb ik over een tijdje helemaal geen kinderen meer om op te passen.”

Ook Danielle moet mee in het ‘Wilde Westen’, zoals ze het zelf noemt. “Organisaties zoeken naar de kinderen en proberen ze te winnen met lage prijzen of extra aanbiedingen. En zij die dat het beste doen, die kunnen overleven.”

Dankzij een flexibel aanbod van kinderopvang heeft kinderdagverblijf 24/7 Kids geen last van vraaguitval. Foto; Alexander Leeuw
Succes

Daar schuilt misschien de hoop van veel organisaties. Er zijn ook vestigingen waar de flexibele aanpak van kwaliteit wel degelijk werkt. “Bij kinderdagverblijf 24/7 Kids in Amsterdam-West zijn er genoeg kinderen”, zegt Suzanne van de Beek. Zij studeert voor pedagogisch medewerker en zette samen met haar moeder vijf jaar geleden het kinderdagverblijf op. Met de regels van de GGD in het achterhoofd staat ook zij in de deuropening.

Bij 24/7 Kids werken ze met een extra medewerkster bovenop het standaard aantal dat volgens de wet verplicht is, blijven ze tot tien uur ’s avonds open en bieden ze in het weekend opvang aan. En met succes, zo blijkt. “Het is in deze tijd belangrijk om ouders te laten zien dat je kwaliteit biedt”, zegt Suzanne. “Gezinnen uit Noord brengen hun kinderen hier.”
Daar komt nog bij dat verschillende vestigingen er baat bij hebben dat kinderdagverblijven in de buurt failliet gaan. Het is precies die reden waarom Marja hoopt dat ze haar eigen werk kan blijven doen. “Om de hoek is in juli een kinderdagverblijf failliet gegaan. Dan komen er wel een paar kinderen naar onze opvang. Dat helpt wel even.”

Toekomst
De aangekondigde bezuinigingen die in januari 2013 ingaan kunnen er toe leiden dat het aanbod van kinderdagverblijven in Amsterdam in vergelijking met 2010 met minstens 20 procent daalt, denkt De Booij. Hij verwacht dat het aantal opzeggingen per 1 januari 2013 hoger gaat zijn dan in voorgaande jaren bij de start van een nieuw kalenderjaar. “Als de bezuinigingen van het Kabinet doorgezet worden, gaat dat deze keer leiden tot vertrek van veel kinderen uit gezinnen met hogere inkomens.”

Kader: Bezuinigingen kinderopvang 2013

In 2013 worden vooral ouders met hoge inkomens gekort op de kinderopvangtoeslag. Ouders met een gezamenlijk inkomen van 118.189 euro of meer krijgen geen vergoeding meer voor het eerste kind. Voor het tweede en volgende kinderen krijgen deze ouders wel kinderopvangtoeslag. Deze toeslag blijft echter gelijk aan de toeslag die gezinnen in 2012 kregen. Toch zorgt dat ervoor dat gezinnen met hoge inkomens per maand voor twee kinderen in de dagopvang 186 euro per maand meer moeten betalen.

Voor gezinnen met lagere inkomens stijgen de kosten voor de opvang minder snel. Een modaal gezin met een gezamenlijk inkomen van 33.000 euro met twee kinderen betalen 23 euro per maand meer. De maximum uurprijs waarvoor ouders een vergoeding kunnen krijgen, wordt voor 2013 verhoogd. Voor dagopvang wordt de maximum uurprijs 6,46 euro.

Strengers verwacht eveneens dat er weinig van het kinderopvanglandschap zal overblijven. “Iedere organisatie zal moeten korten. Er zit helemaal niets positiefs in.” En ook Danielle heeft weinig vertrouwen dat het binnen korte tijd in haar vestiging beter gaat. “We zitten nu al moeilijk. Met nog meer klappen weet ik echt niet hoe we dat gaan doen.”

De naam van Marja is gefingeerd.
Organisaties IJsterk en Impuls wensten niet aan het onderzoek mee te werken.