“De vredelievende moskeetjes houden we wel”

“Tijdens het vragenuurtje kwam alles pas goed op gang”, zegt eindredacteur en vertaler Bernadette de Wit over het debat over moslimextremisme van afgelopen maandag in debatcentrum de Balie. Haar positieve kijk op de avond wordt op zijn zachtst gezegd niet door iedereen gedeeld.

De avond getiteld Waarom haten ze ons eigenlijk gaat over de gelijknamige essaybundel waarin onder meer hoogleraar rechtsfilosofie Paul Cliteur en de Vlaamse schrijver Wim van Rooy een bijdrage leveren. Beiden zijn die avond aanwezig en na anderhalf uur komt het gesprek op oplossingen. Wim van Rooy houdt vervolgens een pleidooi voor discriminatie.

De Wit oppert vanuit het publiek het idee de beroepsmoslims uit te zetten, geïnspireerd door de overleden Arabist Hans Jansen. “Daar gaat een goed signaal vanuit voor de gewone moslims (…) dan gaan ze hun geloof thuis beleven en is het gewoon opgelost.”

Harm Ede Botje noemt het in een artikel in Vrij Nederland opmerkelijk dat juist zij deze uitspraken doet. De Wit schreef regelmatig voor de website van Theo van Gogh en hield er in vergelijking met nu gematigde ideeën over de islam op na. Na zijn dood ontwikkelde ze zich tot een “hardcore anti-islamactivist”, aldus Ede Botje.

U zegt dat het debat later op de avond goed op gang kwam. Andere mensen hebben het over racistische uitspraken.

“Het pleidooi voor discriminatie van Wim de Rooij vind ik gewoon bij het debat en bij de vrijheid van meningsuiting horen. Er was geen sprake van dreiging, smaad of laster. De dingen die ik vervolgens zei, over het percentage moslims dat in ons land gemaximeerd moet worden, valt naar mijn mening ook nog binnen de vrijheid van meningsuiting.

“Als ik bijvoorbeeld zeg: ‘Ik roep hier iedereen op om een brandbom te gooien in de dichtstbijzijnde moskee.’ Dan is dat haat zaaien. Maar ik deed mijn uitspraken op basis van onderzoek door de Zuid-Afrikaanse historicus en priester Peter Hammond, die uitlegt dat in de landen waar het percentage moslims tussen 0 en 2 procent schommelt geen narigheid is. Onze mooie beschaafde democratische rechtsstaat heeft iets te veel moslims. In een politiek debat kun je in een vrij land een immigratiestop voor moslims bepleiten.”

U zei in het debat: “Als je nou begint met het uitzetten van de beroepsmoslims.” Dan praat u over meer dan een immigratiestop.

“Beroepsmoslims is eigenlijk een satirische term. Ik heb het over de imams en de islamgeleerden. Degenen die het gewone islamvolk indoctrineren. En mensen die in organisaties onder het gezag van de islam betaald worden om te indoctrineren.

“Meer dan de helft van de moslims wil de sharia invoeren. Ik zeg, geef ze de keus. Kiest u voor Nederland, of voor de sharia. Die laatste groep zet je eruit.”

U heeft het nu over het deporteren van mensen.

“Dat woord gebruik ik niet. Dat is een Godwin. Ik heb het over het afpakken van de Nederlandse identiteit van mensen die voldoen aan aantal criteria, zoals criminele moslims en de beroepsmoslims.”

Alle imams moeten bijvoorbeeld vertrekken?

“Ach welnee. Wat een onnozele vraag. De AIVD weet precies welke imam fout is. Je zult zien dat er een stuk minder moskeeën overblijven na het vertrek van die foute imams. De vredelievende moskeetjes houd je natuurlijk wel.”

Afgelopen woensdag werd het Balie-debat besproken in de Amsterdamse gemeenteraad. Rutger Groot Wassink, fractievoorzitter van GroenLinks Amsterdam, noemde de uitspraken in het debat “een nieuw dieptepunt” en hij overweegt aangifte te doen.

Draagt het balie-debat bij aan oplossing denkt u?

“Ja. Er wordt nu ontzettend veel over gesproken en op social media over gediscussieerd. En ik praat nu met u. Ik ben daarnaast ook gebeld door twee Kamerleden, ik zeg niet wie. Eén sympathiseert niet met mijn denkbeelden, maar vond wel dat ik het recht had me uit te spreken.”

Wat als er daadwerkelijk aangifte tegen u wordt gedaan vanwege uw uitspraken?

“Dan moet ik voor de rechtbank komen en bel ik denk ik Theo Hiddema of een andere advocaat die ik ken. Dat zien we dan wel weer. Die Rutger Groot Wassink is een totale lul. Die mensen uit de gemeenteraad moeten zich niet bemoeien met de debatten in de balie. Als ze mee willen doen, moeten ze maar een kaartje kopen.”