Vijf vragen over de logeeropvang voor mantelzorgers

De gemeente Amsterdam maakt logeeropvang voor cliënten van mantelzorgers toegankelijker. Voortaan kunnen zij ook zonder indicatie aanspraak maken op een logeerplek. Het gaat om een proef die deze maand start en tot juni duurt. Ook alleenstaanden met psychische problemen kunnen gebruikmaken van de voorziening.

Vijf vragen over deze proef aan Lisa den Oudendammer, bestuursvoorlichter bij de gemeente Amsterdam.

Voorheen was een indicatie noodzakelijk om een logeerplek te krijgen. Nu niet meer. Waarom?
“In de afgelopen twee jaar is weinig gebruikgemaakt van de logeeropvang, terwijl er wel behoefte aan is. Dat toont onderzoek van de gemeente Amsterdam aan. Het is mogelijk dat de benodigde indicatie van het Indicatie Adviesbureau een belemmering vormde. Om de logeeropvang laagdrempeliger te maken, is die indicatie vanaf nu niet meer nodig.”

Wie komen in aanmerking voor een logeerplek?
“De logeeropvang is er om mantelzorgers te ontlasten, bijvoorbeeld als zij ziek of op vakantie zijn. Mensen die van mantelzorg afhankelijk zijn, kunnen dan bij de logeeropvang terecht. Ook alleenstaanden met psychische problemen kunnen vanaf nu gebruikmaken van de logeerplek.”

Wat houdt de logeeropvang in?
“Het betreft een periode van drie dagen aaneengesloten verblijf bij een zorginstelling. Hiervan kan elke week opnieuw gebruik worden gemaakt. De dagen kunnen ook worden opgespaard.”

Hoe kunnen mensen aanspraak maken op een plek?
“Mantelzorgers en hun cliënten kunnen zich melden bij één van de zes zorginstellingen die de opvang aanbieden. Alleenstaanden met een psychische beperking kunnen bij twee instellingen terecht. De zorginstelling beoordeelt of de logeeropvang de meest passende voorziening is, en vraagt vervolgens kortdurend verblijf aan bij de gemeente. Als er plek is, kan de zorgbehoevende binnen enkele dagen terecht.”

Wat zijn de kosten?
“De gemeente betaalt een deel van de logeeropvang. Een ander deel wordt betaald uit de eigen bijdrage van de zorgvrager. Hoe hoog die bijdrage is, hangt af van de persoonlijke situatie.”

Voor de zomer zal de gemeente de proef evalueren en bekijken of ze ermee doorgaat.

In Amsterdam wordt logeeropvang aangeboden door zorginstellingen Amsta, Amstelring, Cordaan, HvO Querido, het Leger des Heils en Zorggroep Amsterdam Oost. Alleenstaanden met een psychische beperking kunnen terecht bij HvO Querido en het Leger des Heils.