Pre-pabo telt negen studenten minder door inschrijfregel

Amsterdam loopt negen potentiële basisschoolleraren mis door een strenge inschrijfregel. Een ‘pre-pabo’ klas van twaalf mbo-studenten had een klas van eenentwintig kunnen zijn, vertelt Janneke Toet, woordvoerder van het ROC Amsterdam. Tijd om te evalueren, zeggen scholen en studenten.

De vraag naar Amsterdamse basisschoolleraren is groot; in 2020 loopt het tekort op tot 415 vacatures. De tweejarige ‘pre-pabo’ pilot moet mbo-studenten helpen de overstap naar de lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam of de iPabo te maken. Hoewel studenten eerst alle vakken van hun mbo-opleiding dienen af te ronden, moeten ze tijdens het traject wel ingeschreven blijven staan. Hier gaat het mis.

‘Dit raakt studenten die op het allerlaatste moment interesse tonen en hun diploma al hebben’, zegt Marije Hulsbosch-Sizoo, woordvoerder van de MBO Raad. Na uitschrijving vallen zowel de financiering voor de school als de studiefinanciering van de student weg. Deelname wordt dan onmogelijk. ‘Dit risico is van tevoren onderkend. We hebben het ministerie destijds op dit probleem gewezen.’

Mbo’ers moeten drie kennistoetsen doen om toegelaten te worden tot de lerarenopleiding. In zes maanden bereidt het schakelprogramma de studenten voor. ‘Het zijn pittige toetsen, dus dit traject is voor sommige studenten noodzakelijk’, vertelt Roosmarijn Dam, voorzitter van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). ‘Het is jammer dat docenten niet altijd weten hoe het zit, omdat de regels steeds veranderen. De strenge voorwaarden van het traject worden zo vaak te laat gecommuniceerd naar de student.’

‘Er wordt driftig geflyerd; we zijn op allerlei manieren bezig met informatievoorziening’, zegt Jobartha van Metelen, projectleider van het schakeltraject in Amsterdam. ‘Helaas werken de bekostigingsregels heel beperkend. Je kunt nu geen uitzondering maken voor studenten die al gediplomeerd zijn en dus vallen zij direct buiten de boot. Dat is geen verwijt aan het ministerie, maar ik ben zelf geneigd om te zeggen: laten we kijken wat daar nog mogelijk is.’

Het schakelprogramma is niet de enige weg naar de pabo, benadrukt Van Metelen. ‘De student kan zichzelf ook via online cursussen of zelfstudie op de toetsen voorbereiden.’ Daarnaast blijft het een pilot, zegt Hulsbosch-Sizoo van de MBO Raad. ‘Nu blijkt dat het ingecalculeerde risico uitkomt, kunnen we met elkaar kijken of de drempel voor late aanmeldingen geslecht kan worden.’ Van Metelen sluit zich hierbij aan. ‘De vraag is echt bij studenten aanwezig, dus we moeten ermee aan de slag.’