Amsterdam wil inwoners betrekken bij verduurzaming

AMSTERDAM – Amsterdam wil samen met burgers de stad verduurzamen. Dit is een van de belangrijkste punten van het plan dat de gemeente heeft om de stad voor 2050 klimaatneutraal te maken.

De gemeente Amsterdam wil de CO2 uitstoot van de stad terugdringen met 55 procent in 2030 en 95 procent in 2050. ‘We weten al veel over wat er moet gebeuren om onze doelen te behalen, maar willen ook de collectieve kennis van de stad benutten’, zegt wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck in een persbericht van de gemeente. ‘Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen en de rekening van de omslag naar schone energie eerlijk wordt verdeeld.’

In gesprek met jongeren
De gemeente gaat de komende maanden verspreid door de stad gesprekken, bijeenkomsten en evenementen organiseren met buurtbewoners. Na deze gesprekken, komen de stadsdelen met een eigen akkoord. Deze afspraken worden halverwege 2019 samengebracht in het Amsterdams Klimaatakkoord. Onderdeel van dit akkoord zijn vastgelegde afspraken met het bedrijfsleven en de industrie.

Lisa van Oudendammer, woordvoerder van Van Doorninck, laat weten dat later bekend wordt gemaakt wanneer en hoe deze gesprekken gaan plaatsvinden. ‘Maar we zijn wel al bezig met de organisatie voor een kickoff-bijeenkomst. Deze zal voor jongeren zijn, want het is vooral in hun belang dat ze erover meedenken.’

Het is vooral in het belang van jongeren dat ze hier over meedenken

Woordvoerder van Marieke van Doorninck

Amsterdam trekt 150 miljoen euro uit om de stad over te laten stappen op schone energie. In het rapport ‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050’ onderscheidt de gemeente vijf sectoren die voor 2050 verduurzaamd moeten zijn. Het gaat hier onder andere om woningen, infrastructuur, elektriciteit en de industrie en de haven.

Van het gas af
De gemeente wil voor 2040 alle woningen aardgasvrij hebben. In de komende drie jaar zal er begonnen worden met drie wijken. Eerder werd al bekendgemaakt dat de Van der Pekbuurt een van deze wijken is.

Van Doorninck wil dat ‘alles wat nieuw gebouwd wordt klimaatneutraal, of zelfs energieleverend’ moet zijn. Verder gaat de gemeente inzetten op zon- en windenergie. Amsterdammers met een eigen dak moeten meer inzicht krijgen in de mogelijkheden van zonne-energie. Wat betreft mobiliteit zullen verschillende gebieden in de stad autoluw worden. Om het rijden van diesel- of benzineauto’s te ontmoedigen, worden er meer laadpalen in de stad geplaatst.

Op 13 en 14 februari worden de plannen aan de gemeenteraad voorgelegd.

Een laadpaal voor elektrische auto’s in Amsterdam.
Foto: Remy de Klein

Foto bovenaan: Marc Bos.