Omwonenden Ten Kateschool strijden tegen bomenkap

AMSTERDAM – Omwonenden van de Ten Kateschool in de Kinkerbuurt zijn boos. De Stedelijke Ontwikkel Maatschappij (SOM) Amsterdam, eigenaar van het pand, wil alle bomen op het schoolplein kappen.

‘Niemand van de omwonenden vindt het een goed plan’, zegt Henriette Kat, die aan de Bellamystraat woont en uitkijkt op het voormalige schoolplein. ‘Het groen is alles voor ons. Ik ben ooit komen wonen vanwege het uitzicht. In de zomer is het hier helemaal groen.’

Jelger Boelaars van SOM Amsterdam, dat appartementen bouwt in de school, bevestigt dat er een kapvergunning voor de bomen is aangevraagd. Hierbij hoort ook een voorstel voor herbeplanting, zegt hij. ‘We hebben onderzoek naar de bomen laten doen en daar kwam uit dat ze kwalitatief erg slecht zijn: de levensduur is maximaal vijf jaar. Daarom vinden wij het beter deze weg te halen en kwalitatief goede bomen neer te zetten. We willen investeren in oudere bomen. Daarnaast zullen er planten komen die in de winter groen blijven, zodat je dan ook een groene oase hebt.’

‘Een leugen’
‘Nee, nee, dat is een leugen!’, zegt Kat over de uitspraak van Boelaars dat de bomen kwalitatief slecht zijn. ‘Ze zijn voor de verbouwing nog nagekeken door een hovenier. Die zegt dat ze nog dertig jaar mee kunnen.’ Een andere buurtbewoner, Nel Bannier vreest dat bewoners op de hogere etages van de aangrenzende panden de eerste jaren geen profijt zullen hebben van nieuwe bomen.

‘Het groen is alles voor ons’

Omwonende Henriette Kat

Een aantal omwonenden, onder wie Kat en Bannier, wil dat stadsdeel West het eigendom over een deel van de binnentuin krijgt en deze door de buurt laat beheren. Daarom hebben de omwonenden gezamenlijk tuinarchitect Sanne Horn benaderd. Bannier vertelt dat de tuinarchitect voor 7 februari met twee voorstellen zal komen. De bewoners zullen deze vervolgens aan het stadsdeel voorleggen. Op de vraag of ze hiermee niet te laat zijn, reageert Bannier: ‘Burgers zijn altijd te laat als het aankomt op plannen van de gemeente. Maar als je niets doet, gebeurt er helemaal niets.’

De Ten Kateschool in de Kinkerbuurt.