Nieuw GroenLinks-raadslid: ‘Het mag er best hard aan toegaan’

AMSTERDAM – Jenneke van Pijpen hoefde niet lang na te denken toen ze werd gebeld met de vraag of ze Deniz Karaman wilde vervangen in de gemeenteraad. ‘Het kriebelde altijd wel ergens, om echt de politiek in te gaan.’ Een gesprek met het nieuwe GroenLinks-raadslid in café-restaurant Amsterdam.

Ze is ruim 27 jaar lid van GroenLinks, heeft binnen de partij verschillende functies achter de schermen vervuld en is vijftien jaar werkzaam geweest bij de FNV. Momenteel is Jenneke van Pijpen (54) zelfstandig adviseur in de ouderenzorg. Haar hele leven is ze al met politiek in de weer. Toch heeft ze nooit zelf in de politiek gezeten. Tot nu. Vanaf aanstaande woensdag beheert zij onder andere de portefeuille Zorg en Welzijn voor de GroenLinks-fractie in Amsterdam.

U heeft lang bij de vakbond gezeten. Bent u activistisch?

‘Wanneer het nodig is.’

Wanneer is het nodig?

‘Ik ben van het overleg, maar ook van de actie. Je hebt dat allebei nodig om resultaten te krijgen. Ik vind het organiseren van mensen om dingen voor elkaar te krijgen heel belangrijk. Dat grijpt mij wel. Daarom zat ik in de vakbeweging.’

Wat wilt u bereiken als raadslid?

‘Ik kan nu gaan zeggen wat ik wil bereiken, maar dat slaat nergens op. Zo werkt de politiek niet. Ik kan wel vertellen wat mij drijft: de positie en de plek van ouderen in de stad. Dat is een beetje de rode draad in mijn loopbaan, naast de politiek.

Problemen zijn er genoeg. De stad zou veel meer verpleeghuizen moeten bouwen om in de toekomst aan de vraag te voldoen. Nou, begin daar maar eens aan. De problemen op de arbeidsmarkt in de zorg zijn gigantisch. Dus al heb je het geld om dingen te regelen, hoe ga je dan zorgen dat er mensen zijn om in de zorg te gaan werken? Op dergelijke onderwerpen zal ik de wethouder bevragen en ondersteunen. Ik zal kijken welke problemen aandacht nodig hebben en die aandacht daaraan geven. Zo ga ik elk onderwerp in mijn portefeuille behandelen.’

Karaman gaf aan dat de botsingen in het politieke debat hem te zwaar vielen. Kunt u daar wél mee omgaan?

‘Ja, daar ga ik wel vanuit.’ Van Pijpen lacht. ‘Ik ben CAO-onderhandelaar geweest, hè? Politiek gaat over macht en over tegenstellingen. Daar moeten we vervolgens samen resultaten uit weten te halen. Ik loop natuurlijk al een tijdje mee en heb eerder een publieke functie vervuld, dus ik weet wel hoe het werkt.

Ik vind dat je altijd inhoudelijk moet luisteren naar de ander. Ik wil graag het gesprek aangaan met alle Amsterdammers. Ook als ze niet op onze partij hebben gestemd. Zolang het maar een gesprek is. GroenLinks is voor mij een partij van diversiteit. Daar sta ik ook voor. Er zijn diverse identiteiten in de stad, maar net zo veel diverse meningen. Dat vind ik alleen maar mooi. En het mag ook allemaal best hard en op zijn Amsterdams. Amsterdammers zijn geen lieverdjes en de discussie mag stevig zijn. Maar het moet wel een gesprek blijven.’

Wat moeten Amsterdammers over u weten?

‘Dat ik het belangrijk vind om met zijn allen te zorgen dat Amsterdam een stad voor iedereen blijft. Jong en oud moet in Amsterdam kunnen wonen. Voor mij staat deze stad heel erg voor een gevoel van vrijheid. Dat staat tegenwoordig allemaal onder druk vanwege het massatoerisme en de drukte.’

Is het niet te laat om dat te veranderen?

‘Ik ga de politiek in om dingen mogelijk te maken. Politiek gaat er ook over dat je de zaken een bepaalde richting in probeert te sturen. Als je er niet in gelooft dat je invloed op de wereld kunt uitoefenen, dan moet je de politiek niet ingaan.’

Op woensdag 22 januari wordt Van Pijpen als raadslid geïnstalleerd tijdens de gemeenteraadsvergadering. Deniz Karaman zal daarvoor zijn afscheidsrede houden.

Michel Floris
Jenneke van Pijpen – Beeld: Michel Floris