Coronavoorlichting in de moskee: ‘Kun je besmet raken via een gebedskleedje?’

In stadsdelen waar meer inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond wonen, ligt het aantal coronabesmettingen gemiddeld hoger en is de testbereidheid relatief laag. De informatie van Rijksoverheid bereikt de mensen maar mondjesmaat door de kluwen aan desinformatie op sociale media. GGD Amsterdam probeert via voorbeeldfiguren zoveel mogelijk Amsterdammers te bereiken. ‘Als de imam iets vertelt, wordt dat door de gemeenschap heel serieus genomen.’

Van Pools tot Marokkaans-Arabisch, GGD Amsterdam maakt posters, folders en zelfs spraakberichten in allerlei talen. ‘Per stadsdeel kijken we in welke talen we de informatie vertaald willen hebben. Vervolgens verspreiden we die naar ouderenorganisaties, zorgorganisaties, migrantenorganisaties en sleutelfiguren in de stadsdelen,’ zegt een communicatieadviseur van GGD Amsterdam. ‘Sleutelfiguren hebben goed contact met anderstaligen of kwetsbare groepen.’

In samenwerking met deze organisaties houdt de GGD webinars en bewonersbijeenkomsten waarin de vragen van Amsterdammers worden beantwoord. Andersom zijn er ook organisaties die zelf de GGD benaderen, zoals de Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland (RVM), een koepelorganisatie waaronder 35 Noord-Hollandse moskeeën vallen, waarvan 22 in Amsterdam. ‘We merkten dat binnen de moslimgemeenschap toch vaak de maatregelen werden overtreden. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens familiebezoek of trouwfeesten,’ vertelt Mohamed Hajji, bestuurslid bij de RVM.

Poster-na-de-test-in-het-Turks-en-Standaard-Arabisch-scaled
Poster ‘na de test’ in het Standaard-Arabisch en Turks

Persoonlijke situaties

Hajji kwam in contact met Sandrina Massulo van GGD Amsterdam. ‘De RVM gaf aan dat ze moeite hebben hun achterban te bereiken en dat de communicatiemiddelen van Rijksoverheid toch niet echt aankomen,’ zegt Massulo. Een webinar voor religieuze leiders in Nieuw-West was niet toereikend omdat er te weinig ruimte was om in te gaan op persoonlijke situaties. Daarom besloot GGD Amsterdam als uitzondering live voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. ‘Wij vinden dit een belangrijke gemeenschap, het is de grootste migratie-doelgroep in Amsterdam.’

Een arts en een adviseur infectieziekten van de GGD gaven voorlichting over de coronamaatregelen en de vaccins in drie verschillende Amsterdamse moskeeën in december en januari. Bij iedere bijeenkomst waren vijf imams en vijf moskeebestuurders aanwezig. ‘Een kleine groep, maar zo hebben we toch persoonlijk kunnen spreken met de hoofden van vijftien moskeeën,’ zegt Hajji. De voorlichting werd ook vertaald en live uitgezonden via Facebook.

Volgens Massulo is het belangrijk om in te gaan op herkenbare en persoonlijk situaties. ‘Het ging over gebedskleedjes, familiebezoek en of je besmet kunt raken wanneer je op de markt het groente en fruit aanraakt.’ Er kwamen ook vragen op waar de GGD nog niet aan had gedacht. ‘In het vaccin zitten eiwitten en andere stoffen, maar ook een bolletje vet. We kwamen erachter dat de vraag leefde of dit dierlijk vet is of ander vet. Vervolgens heeft een arts van ons dat onderzocht.’

Praten over corona

Het belangrijkste doel van de organisatie was dat de imams de informatie in hun gemeenschap zouden bespreken. Massulo: ‘Als een aantal voorbeeldfiguren het belang ervan inzien en de informatie verspreiden, dan werkt dat.’ Hajji sluit zich daarbij aan. ‘Als de imam iets vertelt, wordt dat door de gemeenschap heel serieus genomen.’ Hij merkt dat het beter gaat en dat er meer over corona wordt gepraat. ‘Ik ben blij met hoe het nu gaat. Als iemand hoest of niest, zie je die persoon de volgende dag niet meer in de moskee.’

Hajji en Massulo hebben nog geregeld contact, bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn of als er weer een persconferentie is geweest. ‘Ik krijg nu bij nieuwe maatregelen ook nieuwe flyers van de GGD. Die worden verspreid binnen onze gemeenschap en opgehangen in de moskee.’ Intussen is de RVM alweer bezig met de volgende (digitale) activiteiten, want de verkiezingen komen eraan. Hajji: ‘We nodigen een paar partijen uit om hun visie voor de gemeenschap te vertellen. Zo willen we mensen mobiliseren om naar de stembus te gaan.’

 

Voorlichting-in-de-moskee-4-1
Voorlichting-in-de-moskee-3